Disputationer Disputation Klara Asplund Högelin

2024-05-31 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssalen vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM), Visionsgatan 18, Solna

Titel: Multiple sclerosis, viruses, and B cell depleting therapy; a meeting at the immune system

Huvudhandledare

MD, Dr. Faiez Al Nimer, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Bihandledare

Prof. Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Assoc. Prof. Guro Gafvelin, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet

Assoc. Prof. André Ortlieb Guerreiro Cacais, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Opponent

Dr. Graham Taylor, Institute of Immunology and Immunotherapy, University of Birmingham

Betygsnämnd

Assoc. Prof. Sara Gredmark Russ, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet

Prof. Johan Rönnelid, Institutionen för immunologi, Uppsala universitet

Assoc. Prof. Charlotte Dahle, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

 

Kontakt

Klara Asplund Högelin Doktorand