Publicerad: 2018-12-06 09:24 | Uppdaterad: 2022-09-14 10:40

"Ju mer kunskap jag har, desto mer nyfiken blir jag!”

Lena Nilsson tillhör den första kullen som tog examen från den tvååriga magisterutbildningen i demensvård på Karolinska Institutet. Utbildningen har gett henne tillgång till den senaste forskningen inom demensområdet och en vana att söka upp information för användning i den kliniska verksamheten.

Lena Nilsson vid diplomeringsceremonin till Silviaarbetsterapeut
Lena Nilsson, en av de första Silviaarbetsterapeuterna, vid diplomeringsceremonin. Foto: Erik Cronberg

Lena Nilsson jobbar som arbetsterapeut på Dalens sjukhus i Stockholm. Våren 2018 blev hon klar med magisterutbildningen i demensvård och blev därmed diplomerad Silviaarbetsterapeut. Utbildningen motsvarar 60 högskolepoäng, ges på distans och har tagits fram av Karolinska Institutet tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet.

Flexibel och applicerbar utbildning med stöttande lärare

”Jag valde att gå magisterutbildningen för att jag ville uppdatera mina kunskaper och utvecklas som arbetsterapeut”, berättar Lena. Lena hade hört talas om utbildningen tidigare genom två kollegor; en läkare och en sjuksköterska på hennes arbetsplats har gått motsvarande utbildningar.

Utbildningen som Lena gick vänder sig specifikt till arbetsterapeuter och fysioterapeuter, går på halvfart och är helt webbaserad, vilket var en förutsättning för Lena att kunna delta. ”Jag fick ledigt en dag i veckan från min arbetsgivare och kunde se på föreläsningar när jag hade tid”, förklarar Lena. Hon kunde väldigt snabbt applicera kunskaperna på arbetsplatsen.

En sak som jag uppskattade med uppgifterna som vi gjorde var att de direkt kunde kopplas till arbetsplatsen. Man kunde få hjälp med olika frågeställningar och hjälp att tolka forskningen kliniskt. Jag uppskattade även att utbildningen hade väldigt bra lärare som var stöttande och engagerade i studenternas utveckling.

Förstärkt förmåga att koppla den senaste forskningen till det kliniska arbetet

Magistern i demens har inte bara gett Lena tillgång till den senaste forskningen inom området, hon känner även att hon har blivit säkrare i sina arbetsuppgifter: ”Jag har fått evidens för det jag gör, jag vågar ta mer plats och är mer säker på det jag säger. Jag har även fått vanan att söka upp och tolka forskningen kliniskt, det är verkligen roligt!”, betonar Lena.

Utbildningen har även utökat Lenas nätverk med forskare på KI och kursare som jobbar på olika ställen i landet. Till dem kan hon vända sig för att diskutera olika frågeställningar.

Kunskaperna som Lena har fått har hon även kunnat sprida på arbetsplatsen, bland annat genom att introducera nya bedömningsinstrument och i form av internutbildningar. Hon har även uppskattat att ha med de senaste rönen i de interna och externa utbildningar som hon håller i inom ramen för sitt arbete. ”Ny forskning visar t ex. hur livsstilsfaktorer, som att träna, påverkar kognition vilket jag diskuterat med kollegorna. Det är viktigt att sprida det som man har lärt sig.” säger Lena.

Mer kunskap och ökad trivsel på arbetsplatsen

Lena berättar att hon upplever att hon nu jobbar ännu mer personcentrerat. Att få ta del av hur andra arbetar och aktuell forskning har gett en större öppenhet att prova alternativa tillvägagångssätt, att vara mer flexibel, utifrån den person hon möter. Lena förklarar att hon även fått bättre förståelse för hela sjukdomsförloppet. ”Det blir tydligt för mig hur viktigt det är med samverkan mellan olika enheter, organisationer och professioner för att bättre kunna hjälpa individen” säger Lena.

Hennes ökade kunskap har även lett till en ökad trivsel på arbetsplatsen. ”Arbetsgivare som väljer att satsa på utbildning av sin personal får så mycket tillbaka. Nyfikenheten på kunskap sprider sig inom arbetsgruppen, vilket ökar trivseln på arbetsplatsen. Det ger ringar på vattnet. Man peppar varandra, får stöd av varandra och förbättrar hela tiden arbetssätt” förklarar Lena.

Lenas råd till presumtiva kursdeltagare

Sök utbildningen! Även om du inte enbart arbetar med patienter/klienter med demenssjukdom har du nytta av utbildningen. Det är lätt att anpassa uppgifterna och innehållet till det du jobbar med. Om du exempelvis arbetar inom primärvården möter du säkerligen ofta personer med olika typer av kognitiva svårigheter, och behöver ha kunskap och verktyg för att hjälpa på bästa sätt! Det finns så mycket stigma och okunskap kring demenssjukdomar. Det behövs arbetsterapeuter med fördjupad kunskap som kan vara kunskapsspridare och driva utvecklingen framåt!

Mer information

Du är välkommen att kontakta Lena om du vill ha mer information om hur hon upplevde utbildningen: lena.nilsson1@ptj.se

Läs mer om utbildningen här