Publicerad: 2015-05-11 09:18 | Uppdaterad: 2015-05-11 09:19

Jonpump ger kroppen egen smärtlindring

I en ny studie i tidskriften Science Advances presenterar forskare vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet en liten jonpump i organisk elektronik som kan stoppa smärtimpulser hos levande, fritt rörliga råttor. Tekniken kan ge nytt hopp åt all de människor som lider av nervsmärtor för vilka man hittills inte hittat någon bot.

Forskarna liknar jonpumpen vid en pacemaker för smärtlindring och räknar med att den kan vara i kliniskt bruk inom fem till tio år. Men medan en pacemaker skickar ut elektriska impulser till hjärtat, skickar jonpumpen ut kroppens egen smärtlindring i form av laddade molekyler av en så kallad neurotransmittor exakt till den plats där de skadade nerverna får kontakt med ryggmärgen. Det innebär att i sin tur smärtimpulsen aldrig når hjärnan.

De material som används i organisk elektronik accepteras lätt av kroppen efter som de kommunicerar på samma sätt, med laddade joner. Den neurotransmittor som forskarna använt i den aktuella studien är gamma-amino-smörsyra (GABA) vars naturliga huvuduppgift är att hämma retningar i vårt centrala nervsystem. En elektrisk ström genom jonpumpen är allt som behövs för att neurotransmittorn GABA ska spridas som ett tunt moln in i ryggmärgens bakre delar. Hittils har smärtlindringen enligt forskarna inte haft några negativa bieffekter.

Forskningen kring jonpumpen är en del av OBOE centrum för organisk bioelektronik där tio forskargrupper från LiU, KI och Acreo Swedish ICT samarbetar sedan 2006. Forskningsledare vid Linköpings universitet har varit professor Magnus Berggren. Forskningsledare vid Karolinska Institutet har varit professor Bengt Linderoth. Forskningen har finansierats med anslag från bland annat VINNOVA, Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Publikation

Therapy using implanted organic bioelectronics
Amanda Jonsson, Zhiyang Song, David Nilsson, Björn A. Meyerson, Daniel T. Simon, BengtLinderoth, Magnus Berggren
Science Advances, 8 May 2015, Vol. 1 no. 4 e1500039, DOI: 10.1126/sciadv.1500039