Publicerad: 2023-11-30 15:11 | Uppdaterad: 2023-12-07 10:56

Johan Ärnlöv får projektbidrag från Vetenskapsrådet

Professor Johan Ärnlöv får 7,5 miljoner kronor i utlysningen Forskningskompetens inom primärvården 2023. Han får bidraget för sitt projekt ”Kronisk smärta och utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar”. Grattis!

Johan Ärnlöv, professor i allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: Creo Media Group