Publicerad: 2023-03-02 10:42 | Uppdaterad: 2023-03-08 07:19

Jenny Mjösberg tilldelas Göran Gustafssonpriset i medicin 2023

Jenny Mjösberg
Jenny Mjösberg. Foto: Ulf Sirborn

Jenny Mjösberg, professor i vävnadsimmunologi vid Karolinska Institutet, är en av fem forskare som i år tilldelas Göran Gustafssonpriset. Priset är avsett för yngre forskare inom medicin, molekylär biologi, kemi, fysik och matematik och delas ut av Göran Gustafssons Stiftelser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

Prissumman är på sex miljoner kronor, där 300 000 kronor är ett personligt pris och resterande belopp delas ut som ett forskningsanslag under tre års tid. Jenny Mjösberg, som är verksam som forskare vid Centrum för infektionsmedicin, institutionen för medicin Huddinge, får Göran Gustafssonpriset i medicin för sin forskning om kroppens medfödda immunförsvar som kan leda till bättre behandling av tarmsjukdomar.

Hennes forskargrupp arbetar bland annat med att analysera tarmprover från patienter med tarmsjukdomarna IBD och cancer i tarmen. Målsättningen är både att lära sig mer om tarmens immunförsvar och att se vilka patienter som svarar på behandling och varför.

Hitta nya mål för behandling

– Det vi vill åstadkomma med vår forskning är först och främst att skapa en större förståelse för immunsystemet i tarmen hos människan som man fortfarande inte vet tillräckligt mycket om. Det kan göra det möjligt att hitta nya mål för behandling i framtiden. Men sedan lite mer konkret och kliniskt så försöker vi ta reda på vilka patienter som kommer att svara bra på den behandling som finns att tillgå idag. Den delen av vår forskning kan komma till nytta för patienterna närmare i tiden, säger Jenny Mjösberg i ett pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien.

Göran Gustafssonprisen har funnits sedan 1991. Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning tillkom efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Pristagarna ska vara som mest 45 år gamla och ha för avsikt att utföra merparten av sin forskning i Sverige. Övriga tre mottagare av årets Göran Gustafssonpris är verksamma vid Stockholms universitet (fysik), KTH (matematik) och Lunds universitet (kemi).