Publicerad: 2013-07-03 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-26 13:56

IVF för manlig infertilitet kopplas till ökad risk för utvecklingsstörning hos barnet

Ett internationellt forskarlag visar i en ny studie att det finns ett samband mellan behandling för manlig infertilitet – så kallad ISCI där spermien injiceras direkt in i ägget – och ökad risk för autism och psykisk utvecklingsstörning hos barnet. Studien, som publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften JAMA, är den största och mest detaljerade epidemiologiska kartlaggningen av samtliga IVF behandlingar vid ofrivillig barnlöshet.

Bakom studien står forskare vid Karolinska Institutet, King's College London och Mount Sinai School of Medicine i New York. Arbetet bygger på data från nationella svenska hälsoregister. Forskarna analyserade mer än 2,5 miljoner barn födda 1982-2007 och följde upp huruvida barnen hade diagnistiseras med psykisk utvecklingsstörning (intelligenskvot under 70) eller autism fram till 2009. Av samtliga barn i underlaget hade 1,2 procent (30 959 barn) fötts efter behandling med IVF (in vitro-fertilisering). Av de 6959 barn som diagnostiserats med autism hade 103 fötts efter IVF och av de 15830 barn som bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning hade 180 blivit till med IVF.

Forskarna jämförde samtliga sex typer av IVF-behandlingar som används i Sverige. Man undersökte både färska och frusna embryon, huruvida spermierna samlades upp kirurgiskt eller genom ejakulering och om spermien injicerades intracytoplasmatiskt (med ICSI) eller inte. ICSI är en metod som utvecklades i början av 1990-talet och som rekommenderas vid manlig infertilitet. Den går till så att ägget injiceras med en enstaka spermie istället för att befruktning sker i ett provrör genom att spermierna tar sig fram "för egen maskin", som är standard vid IVF. ICSI används idag i ungefär hälften av IFV-behandlingarna i Sverige.

– Till vardags pratar man ofta om IVF som om det bara fanns en behandlingsmetod, men i själva verket är IVF-behandlingar olika och komplexa. När vi tittade på alla IVF-behandlingar ihop fanns endast en marginell riskökning för psykisk utvecklingsstörning hos barnet. Nar vi däremot separerade de olika behandlingarna såg vi ingen okad risk med den ursprungliga typen av IVF behandling däremot en okad risk for psykisk utvecklingsstörning efter behandling for manlig typ av infertilitet, så kallad ICSI, säger Sven Sandin, biostatistiker vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och doktorand vid King's College London.

Resultaten av jämförelsen visar att barn som föddes efter IVF-behandling med ICSI (fryst eller färskt embryo) hade 51 procent ökad risk för utvecklingsstörning, jämfört med den ursprungliga typen av IVF (fryst eller farskt embryo). Även när andra kända riskfaktorer för autism och utvecklingsstörning, så som flerbarnsfödsel (två eller flera foster) och för tidig förlossning togs med i beräkningen kvarstod ICSI som en riskfaktor. Barn som föddes efter IVF-behandling med ICSI, färska embryon och där sperman samlats upp på kirurgisk väg hade motsvarande en ökad risk för autism. Denna skillnad försvann dock när statistisk justering skedde för flerbarnsfödsel.

Forskarna konstaterar i JAMA-artikeln att den totala risken för det enskilda barnet att få någon form av neuropsykiatrisk störning till följd av IVF med ICSI är liten. Det är också oklart vilka mekanismer som ligger bakom den riskökning som ändå finns vilket kräver mer forskning.

Forskningen har finansierats med bidrag från Vetenskapsrådet och den amerikanska intresseorganisationen Autism Speaks.

Publikation

Autism and mental retardation among offspring born after in vitro fertilization.
Sandin S, Nygren K, Iliadou A, Hultman C, Reichenberg A
JAMA 2013 Jul;310(1):75-84