Publicerad: 2020-10-09 16:06 | Uppdaterad: 2020-11-26 14:26

Invigning av det nya forskningscentret AIMES, en gemensam satsning av KI och KTH

Rektorerna från KTH och KI knyter band under AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
KI och KTH:s rektorer "knyter band" under AIMES invigningsceremoni den 30 september 2020, i Biomedicum. Foto: Erik Flyg

AIMES, Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences, är en gemensam satsning av Karolinska Institutet och KTH, i samarbete med Getinge, vars vision är att förstärka kompetensutbytet inom akademi, vetenskap och industri. Forskningscentret invigdes den 30 september 2020, i Biomedicum, Solna (och via Youtube).

Agneta Richter-Dahlfors vid AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
Agneta Richter-Dahlfors vid invigningen av det nya forskningscentret AIMES. Photo: Erik Flyg

Det nya centret, som ligger i Biomedicum i Solna, är ett gemensamt initiativ till interdisciplinär forskning, innovation, implementation och entreprenörskap.

"Vi skapar de långsiktiga vetenskapliga och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att säkra framväxten av yngre så kallade intrinsically interdisciplinary forskare och studenter, vars kompetenser krävs för att framgångsrikt ta itu med dagens samhällsutmaningar" förklarar professor Agneta Richter Dahlfors, forskare vid institutionen för neurovetenskap, medgrundare och föreståndare för AIMES.

Rektor Ole Petter Ottersen betonade vikten av en "bättre dialog mellan ingenjörskonst och medicin" och att "tvärvetenskaplighet är nyckeln till framgång".

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson berättade att hon inspirerades av de gemensamma insatserna mellan de två lärosätena. Framtiden för hälso- och sjukvården är beroende av teknikutvecklingen och vice versa, och hon menade att denna satsning skulle komma att gynna oss alla.

Getinges ägare Carl Bennet, talade bland annat om den grundläggande och tillämpade forskningen som stärker Sveriges konkurrenskraft internationellt och om hur AIMES driver nya tankesätt.

Därefter delade några medlemmar i teamet ögonblicksbilder av pågående forskning på centret.

Pam Fredman, ordförande i AIMES styrgrupp och tidigare rektor vid Göteborgs universitet, reflekterade över vikten av samarbete med externa intressenter och att fungera som en förebild för ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Efter några avslutande ord från vice-chef Ulrica Edlund och Agneta Richter-Dahlfors, avslutades ceremonin med att symboliskt knyta samman banden mellan KI, ett världsledande medicinskt universitet, och KTH, ett av världens ledande tekniska universitet.

Pam Fredman mingles at the inauguration of AIMES in Biomedicum on 30 September 2020. People are seen in the background.
Pam Fredman närvarar vid AIMES invigning i Biomedicum den 30 september 2020.
Carl Bennet at the inauguration ceremony of AIMES on 30 September 2020, in Biomedicum.
Carl Bennet vid AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
Keira Melican at the inauguration ceremony of AIMES on 30 September 2020, in Biomedicum.
Keira Melican vid AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
Karl Svennersten at the inauguration ceremony of AIMES on 30 September 2020, in Biomedicum.
Karl Svennersten vid AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
Thomas Crouzier at the inauguration of AIMES in Biomedicum on 30 September 2020
Thomas Crouzier vid AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
Onur Parlak at inauguration of AIMES in Biomedicum on 30 September 2020
Onur Parlak vid AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 septmber 2020.
Aman Russom talks during the inauguration ceremony of AIMES on 30 September 2020, in Biomedicum.
Aman Russom under AIMES invigningsceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
Ferdinand X Choong speaks at inauguration of AIMES on 30 September 2020, in Biomedicum
Ferdinand X Choong vid AIMES invigning i Biomedicum den 30 september 2020.
Pam Fredman speaks at the inauguration of AIMES, in Biomedicum, on 30 September 2020
Pam Fredman under AIMES invigningceremoni i Biomedicum den 30 september 2020.
Ulrica Edlund talks at the inauguration of AIMES on 30 September 2020 in Biomedicum
Ulrica Edlund talar vid AIMES invigningsceremoni den 30 september 2020 i Biomedicum.