Publicerad: 2018-11-07 14:25 | Uppdaterad: 2018-11-07 14:25

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk utbildning

Karolinska Institutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund tagit fram en helt webbaserad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Den innehåller en grundläggande orientering om den svenska hälso- och sjukvården och är utvecklad för att underlätta för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation.

Webbutbildningen är kostnadsfri och tar ca 5 veckor på kvartsfart. Den består av flera delar som kan göras i ett svep eller delas upp på flera olika tillfällen. Varje del har lärandemål som inkluderar kunskaper och förståelse, färdigheter och förhållningssätt och varvas med reflektioner och fallbeskrivningar.

Områden som tas upp är bland annat:

  • Hur är vården organiserad och uppbyggd
  • Ansvarsfördelning inom vården - stat, kommun, landsting
  • Patientcentrerad vård
  • Särskilda behov hos barn, kvinnor och äldre
  • Patientsäkerhet
  • Sjukförsäkring och Försäkringskassan
  • Kulturella likheter och olikheter

Har du redan anmält dig? Klicka här för att logga in.

Vill du ha hjälp så är du välkommen att kontakta: support-webbutbildning@ki.se