Publicerad: 2014-01-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:03

Internet-KBT effektivt vid depression

Kognitiv beteendeterapi som ges via internet har god effekt vid depression, visar en stor klinisk studie från Karolinska Institutet. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Affective Disorders, är en av de första som studerat behandlingen när den ges i ett reguljärt vårdsammanhang.

Kognitiv beteendeterapi är en effektiv behandling vid depression, men tillgången till behandlingen är begränsad. Ett sätt att öka tillgängligheten är att ge behandlingen via internet. Patienten läser då texter och gör övningar på egen hand och har kontakt med sin psykolog genom ett säkert system som liknar e-post.

Den nya kliniska studien från Karolinska Institutet har följt drygt 1 200 patienter som genomgått internet-KBT för depression vid internetpsykiatrienheten, Psykiatri Sydväst vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Forskarna fann att behandlingen minskade både depressiva symtom och sömnbesvär.

– Resultaten från studien innebär att vi nu vet att vi har en psykologisk behandling för depression som är väldigt effektiv och som finns att söka redan i dag. Internet-KBT har hög tillgänglighet, vilket gör att många människor med depression har möjlighet att få en behandling som är snabb, bedrivs inom vanlig landstingsvård och har god effekt, säger Erik Hedman, vid institutionen för klinisk neurovetenskap, försteförfattare till studien.

Ett flertal tidigare studier har visat att internet-KBT har god effekt mot depression. Den aktuella studien är en av världens första som har genomförts i ett reguljärt vårdsammanhang och behandlingseffekten var jämförbar med resultat i tidigare publicerade randomiserade prövningar.

– De patienter som passar för vanlig KBT passar för det mesta för internet-KBT. De största fördelarna med internetbehandlingen är att varje enskild psykolog kan behandla fler människor på samma tid och att den som går i behandling inte är bunden till möten utan kan arbeta med behandlingen i sin egen takt. Nackdelen är att internet-KBT kräver att man behärskar svenska i tal och skrift, säger Erik Hedman.

Ungefär en sjättedel av befolkningen drabbas någon gång under livet av depression. Sjukdomen orsakar stort lidande och är kopplad till en försämrad livskvalitet, sömnsvårigheter och ökad risk för självmordsbenägenhet. I dag bedrivs internet-KBT inom reguljär vård vid Internetpsykiatrienheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Ingen remiss krävs, utan personer i Stockholms län kan själva anmäla sig via internet (länk nedan). Den som anmält sig blir kallad till möte med en läkare som ställer diagnos innan behandlingen påbörjas.

Den aktuella studien har finansierats av Stockholms läns landsting.

Publikation

Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care.
Hedman E, Ljótsson B, Kaldo V, Hesser H, El Alaoui S, Kraepelien M, et al
J Affect Disord 2014 Feb;155():49-58