Publicerad: 2022-10-14 09:32 | Uppdaterad: 2022-10-14 09:32

Installation av ny professor i nutrition vid Karolinska Institutet

Marie Löf
Marie Löf. Foto: Ulf Sirborn

Marie Löf, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, är ny professor i nutrition sedan 1 februari, 2022, Igår, den 13 oktober, 2022, skedde professorsinstallationen vid Karolinska Institutet med en högtid i Aula Medica.

Professor Marie Löf har sedan 2011 en forskargrupp vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, men är sedan 1 februari, 2022, också professor i nutrition vid Karolinska Institutet. Maries forskning är inriktad på kost och fysisk aktivitet under graviditeten och de första barndomsåren. Syftet med hennes forskning är att förebygga fetma och fetmarelaterade sjukdomar och främja en hälsosam livsstil. Hälsoappar och andra digitala verktyg har blivit vanliga inslag i hennes forskning, och de främsta projekten inkluderar HealthyMoms och MINISTOP (appar för förebyggande av fetma inom mödra- och barnahälsovården) och SPARK, som är en digital plattform för självhantering och behandling av graviditetsdiabetes.

Marie koordinerar också Centre for Nutrition vid Karolinska Institutet och är involverad i Masterprogrammet i nutritionsvetenskap.