Publicerad: 2022-08-22 15:27 | Uppdaterad: 2022-08-22 15:51

Ingen skillnad i sexuellt välmående oavsett förlossningsmetod efter 18 år

dekorativ bild.
Foto: Getty images.

Forskare vid Karolinska Institutet och University of Bristol har undersökt sambandet mellan vald förlossningsmetod och sexuellt välmående flera år efter förlossningen. Studien, som publicerats i tidskriften BJOG, visade ingen skillnad i sexuell frekvens eller sexuell tillfredsställelse hos kvinnor som förlösts vaginalt alternativt med kejsarsnitt.

Forskaren Viktor H. Ahlqvist utomhus.
Viktor H. Ahlqvist. Foto: Ulf Sirborn.

– Vi blev förvånade över att skillnaderna i sexuellt välmående var så små mellan kvinnor som förlösts med olika metoder. Det rapporteras ofta om att kvinnor, i samråd med kliniker, väljer att göra kejsarsnitt eftersom de misstänker att vaginal förlossning kommer att påverka deras sexuella välmående. Vår data stödjer inte detta och det kom som en positiv överraskning, säger Viktor H. Ahlqvist, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom studien.

I Sverige ligger andelen kejsarsnitt relativt konstant på cirka 18 procent av alla födslar, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt visar internationell forskning att andelen kejsarsnitt ökat under de senaste decennierna.

Globalt handlar det om en ökning från 7 procent till 19 procent mellan 1990 och 2014. Samtidigt ökade andelen kejsarsnitt i Storbritannien från 11 procent till 26 procent. Det finns flera möjliga orsaker till utvecklingen.

Forskaren Flo Martin vid University of Bristol, Storbritannien.
Flo Martin. Foto: Flo Martin.

– För ett informerat beslutsfattande både före och efter en förlossning med kejsarsnitt, behövs mer kunskap om en rad olika faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande hos både mamma och barn. En sådan faktor är mammans sexuella välmående efter förlossningen, säger Flo Martin, forskare vid University of Bristol och studiens försteförfattare.

Resultat från tidigare studier av sambandet mellan förlossningsmetod och sexuellt välmående tyder på liten skillnad mellan kvinnor som genomgått kejsarsnitt respektive vaginal förlossning.

Studier upp till två år efter födseln

Dessa studier omfattar upp till två år efter födseln, men få eller inga studier har ett längre tidsperspektiv än så.

I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet och University of Bristol, Storbritannien, undersökt sambandet mellan sexuellt välmående och förlossningsmetod 33 månader, 5 år, 12 år, och 18 år efter födseln.

Forskarna har bland annat undersökt sexuell frekvens och sexuell tillfredsställelse hos kvinnor som fött vaginalt alternativt med kejsarsnitt. Studien omfattar också upplevd smärta 11 år efter förlossningen.  

Resultaten bygger på ALSPAC-studien, Avon Longitudinal Study of Parents And Children, som University of Bristol genomförde 1991-92 med 15 000 gravida kvinnor. Registerinformationen har kompletterats med enkätsvar från kvinnorna om deras upplevda sexuella välmående.

Smärta kan variera efter förlossningen

Forskarna fann ingen skillnad i sexuell frekvens eller sexuell tillfredsställelse mellan kvinnorna som förlösts med vaginalt alternativt med kejsarsnitt. Däremot var gruppen som förlösts med kejsarsnitt mer benägna att rapportera sexrelaterad smärta 11 år efter förlossningen. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vad den skillnaden kan bero på.

– Det finns forskning som visar att smärta kan variera den första perioden efter förlossning. De som förlösts med kejsarsnitt kan uppleva buksmärta på grund av ärrvävnad, och de som förlöst vaginalt kan uppleva smärta i vagina vid samlag. Nu var vi intresserade av att veta om denna smärta kvarstod flera år senare. Vi hoppas att framtida studier ska kunna titta mer noggrant på detta fynd. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa kvinnor, trots sin rapporterade smärta, hade samma rapporterade frekvens av samlag och skattade sitt sexliv lika bra, säger Viktor H. Ahlqvist.

Forskarna hoppas att deras resultat kommer leda till mer forskning om kvinnors generella välbefinnande i såväl Sverige som internationellt.

Studien finansierades av Wellcome Trust. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande på engelska från University of Bristol.

Publikation

Mode of delivery and maternal sexual wellbeing: a longitudinal study”, Florence Z. Martin, Paul Madley-Dowd, Viktor H. Ahlqvist, Egill Jónsson-Bachmann, Abigail Fraser, Harriet Forbes. British Journal of Gynecology and Obstetrics, online 20 juli 2022, doi:10.1111/1471-0528.17262.