Publicerad: 2016-06-27 23:00 | Uppdaterad: 2016-12-22 11:21

Ingen risk för demenssjukdom genom blodtransfusion

Tidigare studier har visat att neurologiska sjukdomar som Alzheimers och Parkinson går att inducera i friska försöksdjur. Det har skapat en oro för att demenssjukdomarna kan överföras från en individ till en annan, eventuellt via blodtransfusioner. Men i en ny studie som publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine, visar forskare från Karolinska Institutet att sjukdomarna inte överförs.

De senaste åren har studier visat att en rad neurologiska sjukdomar går att inducera i friska försöksdjur genom att injicera sjuk vävnad från drabbade människors hjärnor. För att undersöka om demenssjukdomarna kan överföras mellan människor, via blodtransfusioner, genomförde forskarna vid Karolinska Institutet en studie baserad på en världsunik svensk-dansk transfusionsdatabas. Resultatet visar att demenssjukdomarna inte överförs via blodtransfusion.

Gustaf Edgren Foto: Åsa Petré – Resultaten är ovanligt tydliga för att röra ett så komplicerat ämne som detta. Vi har vänt och vridit på denna fråga under lång tid och hittar inga tecken till att de här sjukdomarna kan överföras genom transfusioner, säger Gustaf Edgren, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och huvudansvarig för projektet.

Blodgivare och patienter

Studien genomfördes i samarbete med forskare vid Statens Serum Institut i Köpenhamn. Forskarna har samlat ihop uppgifter om 1,7 miljoner blodgivare och 2,1 miljoner patienter som fått en blodtransfusion i Sverige och Danmark. De kunde då identifiera över 40 000 patienter som fått blod från givare som diagnostiserats med någon av de studerade demenssjukdomarna inom 20 år efter att de lämnat blod.

De transfunderade patienterna följdes sedan i upp till 44 år genom att samköra med en rad register, bland annat de svenska och danska patientregistren. Som jämförelse­grupp användes 1,4 miljoner patienter som inte hade tagit emot blod från givare med en senare demensdiagnos. De två grupperna jämfördes med statistiska metoder, varvid hänsyn togs till kön, ålder, bostadsort, blodgrupp, antal blodtransfusioner och tid sedan den första transfusionen.

Samma risk

Det visade sig att patienterna i de två jämförda grupperna hade exakt samma risk att drabbas av de här demenssjukdomarna.

– Att få en blodtransfusion är idag mycket säkert i Sverige, men även om säkerheten är hög så arbetar man ändå kontinuerligt och proaktivt med att försöka identifiera eventuella förbisedda risker. Den svensk-danska databas som vi byggt upp och som vi använt i flera liknande studier tidigare visar tydligt värdet av våra stora hälsoregister. Den här typen av studie hade helt enkelt inte gått att göra någon annanstans i världen, säger Gustaf Edgren.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning samt danska Det Frie Forskningsråd.

Publikation

Transmission of Neurodegenerative Disorders Through Blood Transfusion A Cohort Study
Gustaf Edgren, Henrik Hjalgrim, Klaus Rostgaard, Paul Lambert, Agneta Wikman, Rut Norda, Kjell-Einar Titlestad, Christian Erikstrup, Henrik Ullum, Mads Melbye, Michael P. Busch, Olof Nyrén
Annals of Internal Medicine, publicerad online 27 juni 2016, doi:10.7326/M15-2421.