Publicerad: 2018-04-23 12:35 | Uppdaterad: 2018-04-23 13:00

Ingen ökad återfallsrisk i bröstcancer efter rekonstruktion med bukvävnad

Kvinnor som fått sitt bröst rekonstruerat med bukvävnad efter att ha opererats för bröstcancer har inte högre risk för återfall än kvinnor som inte genomgått bröstrekonstruktion. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i British Journal of Surgery.

I Sverige lever i dag över 90 000 kvinnor som någon gång har fått en bröstcancerdiagnos och varje år dör nära 2 000 av sjukdomen. Mer än 90 procent opereras för sin bröstcancer.

Rekonstruktion kan göras om ett helt bröst tagits bort och då antingen med implantat eller med vävnad från den egna kroppen. I dag vill allt fler kvinnor återskapa ett kroppseget bröst genom att vävnad från buken transplanteras till det canceropererade bröstet. Metoden kallas DIEP-rekonstruktion eller deep inferior epigastric perforator flap.

Stort trauma för kroppen

– Det har länge varit omdebatterat huruvida den här typen av rekonstruktion är säker eller om den kan bidra till en högre återfallsrisk. Tidigare studier har pekat åt olika håll, säger Hannah Adam, doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet och försteförfattare till en ny studie som undersökt återfallsrisken.

Operationen som pågår under flera timmar innebär ett stort trauma för kroppen. Hypotesen kring återfall är att de omfattande vävnadsskador som uppstår i samband med operationen kan leda till nedsatt immunförsvar och att mikrometastaser i vila återaktiveras.

I den aktuella studien ingick alla 254 patienter som opererats med DIEP-metoden på Karolinska Universitetssjukhuset Solna under åren 1999-2013. Varje patient matchades med upp till tre patienter i en kontrollgrupp, totalt 729, vilka enbart tagit bort bröstet utan att göra någon sekundär rekonstruktion.

Ingen förhöjd risk

Resultatet visade att knappt 20 procent av kvinnorna i DIEP-gruppen och knappt 24 procent i kontrollgruppen hade fått återfall i bröstcancer när de följdes upp efter sju respektive sex år. Fem år efter operationen levde 92 respektive knappt 90 procent av kvinnorna.

– Vår studie visar att det inte finns en högre risk för de kvinnor som genomgår den här typen av rekonstruktion att få ett återfall i bröstcancer. Överlevnadsgraden var dessutom högre för DIEP-gruppen jämfört med kontrollgruppen, säger Hannah Adam.

Studien finansierades av Percy Falks Stiftelse, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och Stockholms läns landsting tillsammans med Karolinska Institutet.

Publikation

”Risk of recurrence and death in patients with breast cancer after delayed deep inferior epigastric perforator flap reconstruction”
H Adam, AC Docherty Skogh, Å Edsander Nord, I Schultz, J Gahm, P. Hall, J Frisell, M Halle och J de Boniface
British Journal of Surgery, online 23 april 2018, doi:10.1002/bjs.10866