Publicerad: 2019-08-07 11:43 | Uppdaterad: 2019-08-07 12:39

Icke-operativ behandling av dislocerade överarmsfrakturer i axelnivå ger motsvarande resultat som vid operation och kan sänka behandlingskostnaderna

Resultaten från en nyligen genomförd nordisk samarbetsstudie visade att det inte finns någon skillnad i funktionella resultat mellan operativ och icke-operativ behandling hos personer över 60 år med dislocerade proximala humerusfrakturer. I studien inkluderades endast frakturer med en signifikant förskjutning mellan benfragmenten. Patienterna randomiserades till operativ behandling med användning av en metallplatta och skruvar eller icke-operativ behandling med en s.k. ”collar and cuff”-slynga under tre veckor utöver instruktion från fysioterapeut.

Dessa nya studieresultat utmanar nuvarande behandlingsprotokoll. Resultatet visade en positiv inverkan på såväl patienternas liv som på behandlingskostnaderna.

Proximala humerusfrakturer är vanligare hos äldre än hos yngre. Frakturen uppkommer vanligtvis till följd av att man faller, vanligtvis i hemmet, direkt på axeln. I proximala humerus är benet skörare än längre ned i underarmen. Läkningspotentialen i proximala humerus är dock bättre.

Denna randomiserade kontrollerade studie inkluderade 88 patienter som följdes i två år och genomfördes som en multinationell, multicenterstudie vid sex traumacentra. Det ledande centret var Tammerfors Universitetssjukhus i Finland och inkluderade även Jyväskylä Centralsjukhus i Finland, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Viborgs Sjukhus i Danmark och Universitetssjukhuset i Tartu, Estland.

Resultaten har publicerats i PLOS Medicine.

Professor, överläkare Ville Mattila
Universitetet i Tampere och Karolinska Institutet, CLINTEC,
enheten för ortopedi och bioteknologi
(ville.matilla@tuni.fi, ville.mattila@ki.se)

Professor, överläkare Li Felländer-Tsai
Karolinska Institutet, CLINTEC,
enheten för ortopedi och bioteknologi och Karolinska Universitetssjukhuset
(li.tsai@ki.se)

Docent, överläkare Hans Berg
Karolinska Universitetssjukhuset and Karolinska Institutet, CLINTEC,
enheten för ortopedi och bioteknologi 
(hans.er.berg@sll.se)

Kontakt

Li Felländer-Tsai Professor/Överläkare