Publicerad: 2023-11-22 17:35 | Uppdaterad: 2023-12-06 10:30

Hösten 2024 startar Nordens första masterprogram i biostatistik och datavetenskap

Studenter vid ett bord på campus.
Studenter på campus. Foto: Liza Simonsson

Programmet ges i samarbete mellan universiteten i alliansen Stockholm trio; Karolinska Institutet, Kung. Tekniska högskolan och Stockholms universitet och är det första med kombinationen biostatistik och datavetenskap i Norden.

Paul Dickman, KI:s programdirektor för masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap. Foto: Ulf Sirborn

‒ Förutom att kombinationen av ämnen är helt ny gör tillämpningen inom biologi, medicin och hälsovetenskap programmet unikt. Det är även ovanligt att KI, som är en medicinsk fakultet, har en av de ledande rollerna i ett masterprogram inom statistik och datavetenskap, säger Paul Dickman, KI:s programdirektor för det nya masterprogrammet. 

Programmet drar nytta av de kompletterande styrkorna hos de tre universiteten: KI med forskning inom biostatistik, biologi, medicin och hälsovetenskap, KTH med beräkningsstatistik, maskininlärning och bildanalys och SU med matematisk statistik, modellering av infektionssjukdomar och populationsgenetik. 

‒ Under hela programmet undervisas studenterna växelvis vid alla tre universiteten, där stort fokus kommer ligga på att säkerställa att studenterna känner tillhörighet till vart och ett av de tre universiteten, säger Paul Dickman.

En efterfrågad kompetens 

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom detta område till följd av en ökad efterfrågan av databaserat beslutsfattande. 

‒ Kombinationen av en stor efterfrågan av kompetens och få utbildningsprogram innebär utmärkta anställningsmöjligheter för nyutexaminerade inom industrin, till exempel biomedicin, sjukvård och försäkring, och den akademiska världen, säger Paul Dickman. 

Efter examen från programmet finns det goda möjligheter för studenterna att fortsätta med doktorandstudier, både genom att utveckla nya metoder och för forskning inom biologi, medicin och folkhälsa.

Vem kan ansöka till programmet?

Programmet är ett globalt masterprogram som ges helt på engelska och studenter från alla länder är välkomna att söka. Ambitionen för programmet är att ha studenter från hela världen och studenter från Sverige.

Programmet riktar sig till studenter med bakgrund i matematik, statistik, datavetenskap eller relaterade discipliner. Mer information om antagning och behörighet hittar du på antagningssidorna. Om du har frågor om din anmälan eller om antagning, vänligen vänd dig till KTH:s information om anmälan och antagning.

Ansökan är öppen nu fram till 15 januari 2024