Publicerad: 2023-08-25 12:41 | Uppdaterad: 2023-08-29 10:38

Nytt internationellt masterprogram inom ramen för Stockholm trio

Nu utökar KI det internationella programutbudet med ett nytt internationellt masterprogram i biostatistik och datavetenskap. Programmet ges i samarbete mellan Karolinska Institutet, Kung. Tekniska högskolan och Stockholms universitet.

Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap (120 hp) erbjuds med start höstterminen 2024 och ges i samarbete med Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet (SU).

Programmet syftar till att utbilda specialister i att analysera och utvärdera data som vetenskapligt bevis inom medicin och livsvetenskaper. Studenterna kommer att tränas i design och genomförande av experiment och studier inom livsvetenskaperna, i statistisk modellering och metoder för statistisk inferens såväl som datadrivna metoder för slutledning som härstammar från maskininlärning och artificiell intelligens.

Programmet är tvåårigt och ges på engelska. De framtida studenterna kommer att läsa kurser och uppleva campuslivet på de tre lärosätena. Läs mer om programmet på den globala programsidan.

Signeringsceremoni inom Stockholm trio

I samband med styrgruppsmötet i Stockholm trio i juni 2023 signerade de tre rektorerna överenskommelsen för det nya programmet. Akademiska representanter och tjänstemän som har varit involverade i uppstarten av programmet samlades till evenemanget.

Påskrift överenskommelse masterprogram Stockholm Trio
Foto: Anna Riddarström

Paul Dickman är utsedd till programdirektor för programmet.

Profile image

Paul Dickman

Professor
+46852486186