Publicerad: 2020-10-13 11:59 | Uppdaterad: 2024-06-13 15:22

Hon förändrar bilden av ALS

Mycket av Fang Fangs forskning rör sjukdomen ALS. Hon har sin hemvist i epidemiologi men integrerar gärna andra typer av forskning. Multidisciplinärt samarbete är viktigt för att förstå och på sikt kunna behandla sjukdomen, menar hon.

porträtt av professor Fang Fanf i labbet.
Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag forskar om neurodegenerativa sjukdomar, med särskilt fokus på den svåra sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS. Vi försöker förstå varför vissa personer drabbas av ALS och varför prognosen kan se så olika ut för olika patienter. I min forskning har jag bland annat kartlagt förekomst och överrisk hos släktingar till ALS-patienter, samt visat att sjukdomen påverkar kroppens ämnesomsättning generellt. Tidigare sågs ALS som en avgränsad sjukdom i centrala nervsystemet, men vi börjar förstå att den involverar mycket mer av kroppen.

– Ett annat spår i min forskning gäller psykisk ohälsa i samband med allvarlig sjukdom och andra stressande livshändelser som till exempel förlust av ett barn.

Hur forskar du om detta?

– Utgångspunkten för mig som epidemiolog är register, kohort- och fallkontrollstudier, och biobanker – dels redan etablerade, dels sådana som vi själva skapar. Med tiden har jag kommit att kombinera mina epidemiologiska verktyg med andra typer av forskning för att få en mer allsidig bild av sjukdomarna. Jag samarbetar med forskare med många olika specialiteter för att exempelvis förstå mer om sjukdomsmekanismer.

– De senaste åren har vi byggt upp en databas för ALS-patienter och deras anhöriga, där vi bland annat samlar in information om immunförsvar, metabolism och magtarmsystemets bakterieflora. Det finns tecken på att ALS utvecklas i ett samspel mellan dessa och andra  system.

Vad hoppas du på lång sikt?

– Jag vill medverka till att vi kan samla olika typer av ALS-forskning vid KI till ett starkt integrativt samarbete som spänner från grundforskning till kliniska prövningar. Vi vinner så mycket på att kombinera våra olika specialiteter. ALS-forskningen har utvecklats starkt det senaste decenniet och på lång sikt tror jag att den kommer att kunna resultera i både behandling av ALS och effektiva preventiva råd för dem som har hög risk att drabbas av sjukdomen.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Om Fang Fang

Professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin

Fang Fang är född 1980 i en by i skärgården utanför Shanghai, Kina. Hon studerade medicin vid Capital Medical University, Beijing, Kina, med examen 2004. Hon disputerade vid KI 2010, efter en doktorandtid som även inkluderade ett år vid National Institute of Environmental Health Sciences, North Carolina, USA.

Fang var postdoc vid Harvard Medical School, USA, 2009–2010, samt vid MEB, KI, 2011–2012. Hon blev docent 2013 och har fortsatt forska vid MEB fram till sin professur. Hon har bland annat tilldelats Dimitris N Chorafas pris 2010 och ERC Starting Grant 2018.

Fang Fang har anställts som professor vid Karolinska Institutet från 1 oktober 2019.

Se en film