Publicerad: 2020-06-26 08:09 | Uppdaterad: 2022-05-10 13:04

Hon får Torsten Söderbergs akademiprofessur

Birgitta Henriques Normark. Foto: Stefan Zimmerman

Vanliga luftvägsbakterier som friska barn bär i näsan kan ibland orsaka livshotande infektioner. Birgitta Henriques Normark, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, vill ta reda på hur det sker. Nu tilldelar Kungl. Vetenskapsakademien henne Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin – ett anslag på tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation, och drabbar såväl barn som äldre. Trots att den ligger bakom många sjukdomar finns den även i näsan hos fullt friska barn som kan sprida den vidare till känsligare individer.

Med hjälp av anslaget från Torsten Söderbergs Stiftelse ska Birgitta Henriques Normark bland annat studera om det går att minska förekomsten av bakterier hos barnen för att på det sättet påverka sjukdomsutvecklingen. Hon vill undersöka vad det är som gör att bakterierna sprids och orsakar allvarlig pneumokocksjukdom, men på sikt kan hennes forskning även leda fram till nya vacciner och antibiotika.

Superinfektion med bakterier

En av riskgrupperna för att få bakteriell lunginflammation är personer som tidigare haft influensainfektioner. Det skulle även kunna gälla de som nu drabbas av covid-19.

– Många av de som dog av spanska sjukan under pandemin 1918, gjorde detta på grund av superinfektion med bakterier som pneumokocker. I samband med den här studien skulle jag gärna titta närmare på om det också finns en sådan koppling till det nya coronaviruset, säger Birgitta Henriques Normark i ett pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien.

Sedan våren 2020 är Birgitta Henriques Normark även vicerektor för forskning vid Karolinska Institutet.

Läs pressmeddelandet från Kungl. Vetenskapsakademien

Fakta: Torsten Söderbergs akademiprofessur

Torsten Söderbergs Stiftelse har som syfte att främja vetenskaplig forskning och undervisning inom områdena ekonomi, juridik och medicin.  Akademiprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.