Publicerad: 2019-09-30 10:34 | Uppdaterad: 2019-10-08 16:36

Hjärnfonden får 70 miljoner i testamente till Alzheimerforskning

Jan Johansson, sektionen för Neurogeriatrik, är en av sex forskare som får ta del av dessa medel. Till att börja med får de sex forskarna dela på 30 miljoner, med möjlighet till ytterligare anslag efter utvärdering. Även Per Nilsson, sektionen för Neurogeriatrik, får del i detta, som medsökande på Christer Betsholtz ansökan.

Läs mer på Hjärnfondens webbsida.