Publicerad: 2009-02-23 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-27 13:12

Hjärnans reservceller kan aktiveras efter stroke

Forskare vid Karolinska Institutet har i djurförsök hittat ett sätt att aktivera hjärnans "reservlager" av nervceller, genom att stänga av den signal som hämmar nervcellsnybildning. Studien presenteras i webbupplagan av den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience.

– Det här än så länge bara grundforskning utan någon omedelbar praktisk betydelse, men det är ändå väldigt spännande resultat, säger professor Jonas Frisén vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi som lett studien.

Nervceller nybildas av stamceller i vissa delar av den vuxna hjärnan. Efter en stroke ökar nybildningen av nervceller, något som eventuellt kan förklara den återhämtning som ofta ses hos patienter fram för allt under det första året efter insjuknandet. I den nu publicerade studien visar forskarna att en typ av celler som inte ger upphov till nya celler i den friska hjärnan, aktiveras efter en stroke hos försöksdjur.

Utöver de stamceller som normalt är aktiva finns det alltså även en form av reservlager av celler som kan aktiveras vid ökad efterfrågan. Forskarna har kartlagt den molekylära mekanismen som styr aktiveringen av dessa celler. De kunde då visa att det hos möss går att öka nybildningen av nervceller i den friska hjärnan genom att stänga av den så kallade Notch-signalvägen som hämmar nervcellsnybildning.

Publikation

Forebrain ependymal cells are Notch-dependent and generate neuroblasts and astrocytes after stroke.
Carlén M, Meletis K, Göritz C, Darsalia V, Evergren E, Tanigaki K, et al
Nat. Neurosci. 2009 Mar;12(3):259-67