Publicerad: 2016-11-15 10:19 | Uppdaterad: 2016-11-15 10:43

HIV-viruset överlever i våra kromosomers DNA

Det har hävdats att HIV inte går att bota eftersom viruset förökar sig i gömmor som inte nås av bromsmediciner. Ny forskning vid Karolinska Institutet talar för att denna uppfattning är felaktig.

Det har funnits två huvudteorier om varför HIV infektionen inte går att bota trots att bromsmediciner effektivt trycker ner viruset och därmed både skyddar mot AIDS och minskar smittsamheten. I en artikel publicerad i eLife visar ett forskarlag under ledning av professor Jan Albert vid Karolinska Institutet att skälet är att HIV bygger in sin arvsmassa i immunceller med mycket lång livslängd, så kallade minnesceller som ger oss ett minne och skydd för tidigare infektioner och vaccinationer. Resultaten går stick i stäv med en nylig artikel i Nature där ett amerikanskt forskarlag sade sig ha bevis för att viruset förökar sig i gömmor som inte nås av bromsmediciner.

– Bland experter har det funnits skepsis mot fynden i Nature-arbetet. Vår forskning ger stöd till denna skepsis i och med att den talar för att HIV inte kan botas eftersom viruset överlever som en integrerad del av våra kromosomers DNA i långlivade celler utan att viruset förökas, säger professor Jan Albert.

Publikation

"Establishment and stability of the latent HIV-1 DNA reservoir"

Johanna Brodin, Fabio Zanini, Lina Thebo, Christa Lanz, Göran Bratt, Richard A Neher, Jan Albert

eLife, publicerad online 15 november 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.7554/eLife.18889