Publicerad: 2016-03-01 12:15 | Uppdaterad: 2016-03-09 13:33

Henrik Grönberg blir vikarierande prorektor vid KI

Vid ett extra sammanträde den 29 februari har konsistoriet (KI:s styrelse) beslutat att utse professor Henrik Grönberg till vikarierande prorektor vid Karolinska Institutet. Han ersätter tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright, som den 18 februari anställdes som vikarierande rektor.

Henrik Grönberg är professor i cancerepidemiologi och har tidigare varit prefekt vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

– Henrik Grönberg har kombinerat framgångsrik forskning med administrativa uppgifter som prefekt och ordförande i hörandeförsamlingen. Konsistoriet bedömer att han snabbt kan gå in i rollen som vikarierande prorektor och bli ett effektivt stöd för rektor i en tid då KI behöver både stabilitet och förändringar, säger konsistoriets ordförande Lars Leijonborg.

Henrik Grönberg kommer att verka som vikarierande prorektor från och med den 7 mars fram till dess att en ordinarie rektor tillträder.