Publicerad: 2021-08-17 16:32 | Uppdaterad: 2021-10-06 13:23

Heldag för doktorander och handledare inom vård och hälsovetenskap den 7 oktober 2021 på campus

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) tillsammans med Forskarskolan i Hälsovetenskap (FiH) bjuder in till en heldag för doktorander och handledare den 7 oktober 2021 på campus Flemingsberg.

Presentationer 

Ann Catrine Eldh är docent vid Linköping universitet. Med en bakgrund i healthcare improvement, är hennes forskning primärt inriktat på kunskapsimplementering och patientdeltagande.  

Ämne: Kliniska interventioner, implementeringsinterventioner och det potentiella grå området emellan dem - diskusson. Läs gärna hennes dokument längst ner på sidan

Jemma Hawkins är lektor från Cardiff School of Social Sciences, Wales, Storbritannien,  där hon jobbar vid Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement (DECIPHer). Hon ansvarar för Centrets forskningsprogram när det gäller metod för hälsointerventions forskningsmetoder. 

Ämne: Evaluation implications of complex systems thinking

 

Lokal

S104, Alfred Nobels Allé 23, ANA23, Zanderska huset, Flemingsberg

 

Anmälan

Anmäl dig här senast den 4 oktober. 

 

Med vänlig hälsning PUF-V och FiH

Program
Program
09.00-09.30 Kaffe och frukt, registrering och mingling
09.30-10.30 Kort introduktion av PUF-V, FiH och SFO-V. Gruppdiskussioner.
10.30-11.45 Evaluation implications of complex systems thinking - Jemma Hawkin på länk
12.00-13.00 Lunch och walk and talk
13.00-13.45 Reflektioner efter Jemma Hawkins presentation
13.45-14.00 Kaffe och kaka
14.00-15.15 Implementation and implementation research - what is what, who's involved and when is right? Ann Catrine Eldh på länk
15.15-16.00 Frågor och summering

Kontakt

Susanne Guidetti Professor