Publicerad: 2021-08-04 07:26 | Uppdaterad: 2022-06-01 10:57

Lika villkor i fokus under pride-veckan

Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.
Karolinska Institutet i Stockholms prideparad 2019. Foto: Erik Flyg

Som tidigare år samlas flera av Stockholms lärosäten i en gemensam paroll under pride-veckan för att uppmärksamma hbtqi-frågor. Academic Pride 2021 arrangerar ett seminarium om könskategoriseringar och språk samt sociala evenemang för studenter. Prideflaggan kommer även att hissas på samtliga deltagande lärosäten under hela festivalveckan.

– Att vi genom Academic pride är med och samlar olika lärosäten, discipliner och studentorganisationer för att uppmärksamma hbtqi-frågor är en styrka. Vi in om akademin måste ständigt hålla dessa frågor aktuella, såväl vad gäller studie- och arbetsmiljö som utbildningens och forskningens innehåll. Det är frågor som självklart ingår i KI:s arbete med lika villkorsfrågor, säger prorektor Anders Gustafsson som ansvarar för frågor som rör lika villkor på KI.

Seminarium om att bryta binära könsnormer med språk

I årets Academic Pride-seminarium diskuteras uppfattningar av inkluderande språk och hur det nya personliga pronomenet ”hen” har påverkat svenskspråkigas förståelse av kön. Seminariet baseras på nya forskningsresultat, medverkar gör forskarna Elli van Berlekom vid Stockholms universitet och Amanda Klysing vid Lunds universitet. Seminariet hålls på engelska, torsdagen den 5 augusti.

Ta del av seminariet i efterhand på Stockholm Prides YouTubekanal

Sociala evenemang för Stockholms studenter

De sociala evenemangen kopplade till Academic Pride som arrangeras av studentorganisationerna är:

  1. Ett uttryck dig själv-häng på engelska för studenter med flera teman att välja mellan. Det hålls fredagen den 6 augusti kl. 15:00-18:00 på Zoom. Du kan anmäla dig till hänget här.
  2. En filmvisning med Pride (2014) på Zoom lördagen den 7 augusti kl. 19-21. Ingen förhandsanmälan behövs men det finns bara plats för de 50 första deltagarna. Du kan ta del av filmvisningen här och Zoomrummet öppnas kl. 18:55.

Om Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer. Syftet är att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor i lärosäten, både vad gäller forskning och undervisning och vad gäller inkluderande arbets- och studiemiljöer.

Academic Pride 2021 arrangeras av Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungl. Tekniska högskolan KTH, Röda Korsets Högskola och Stockholms universitet tillsammans med de olika lärosätenas studentkårer, bland andra Medicinska Föreningens HBTQ-förening Queerolinska vid Karolinska Institutet, hbtq-föreningen Speqtrum vid KTH:s studentkår THS, kårföreningen Rainbows vid Stockholms universitet, Stockholms universitets studentkår SUS samt Handelshögskolans studentkår SASSE.

Kontakt