Publicerad: 2023-05-26 16:21 | Uppdaterad: 2023-05-31 15:38

Hanna Karlsson och Sara Widén får KI:s nya hållbarhetspris

Sara Widén och Hanna Karlsson står med kuber som föreställer tre av de globala hållbarhetsmålen framför en tegelvägg.
Sara Widén och Hanna Karlsson tilldelas KI:s första hållbarhetspris 2023. Foto: Erik Flyg

Hanna Karlsson och Sara Widén blir först ut att tilldelas KI:s nya hållbarhetspris. De prisas för sitt arbete med att bland annat stärka KI:s lärarkår i hållbarhetsfrågor.

Det nyinstiftade priset delades ut av rektor Annika Östman Wernerson på KI:s hållbarhetsdag i Solna den 24 maj. Inför publik fick pristagarna ta emot både diplom och en prissumma på 30 000 kronor. Dagen besöktes av uppemot hundra personer på KI.

Syftet med det nya priset är att uppmärksamma insatser som görs inom KI och som leder till konkret förändring för medarbetare och studenter.

Viktigt att lyfta engagemang för hållbarhet

- Jag känner mig löjligt stolt och glad. Det är jättebra att KI startar ett pris för att lyfta hållbarhetsfrågor. Generellt tycker jag det är viktigt att lyfta engagemang, enskilda personer kan ibland göra oerhört stort avtryck, säger Hanna Karlsson.

- För oss personligen blir det ett bevis på att vi gjort något som faktiskt har fått genomslag. Det här är frågor vi verkligen brinner för, då är det extra roligt när vårt arbete uppmärksammas, säger Sara Widén.

Hanna Karlsson är docent i toxikologi och verksam vid Institutet för miljömedicin. Sara Widén är psykolog och lärare på psykologprogrammet och fysioterapeutprogrammet. I många år har de arbetat med hållbarhetsfrågor på olika håll, men sedan ett år tillbaka samarbetar de för att stärka KI:s lärare i hållbarhetsfrågor.

Sara Widén och Hanna Karlsson står med kuber som föreställer tre av de globala hållbarhetsmålen framför en tegelvägg.
Bildgalleri
Foto: Erik Flyg.

Universiteten har en nyckelroll

Under det senaste läsåret har de hållit workshops för undervisande lärare och programansvariga. Målet är att få in klimat och hållbar utveckling som en självklar del på KI:s utbildningar, gärna som en separat kurs, men också – utöver detta – som strimmor i olika delkurser.

- Universiteten har en nyckelroll när det gäller hållbarhet. Vi utbildar nästa generations beslutsfattare, därmed har vi makt att påverka både samhället i stort och framtida arbetsplatser, säger Hanna Karlsson.

Att ett hälsouniversitet som KI behöver prioritera hållbarhet anser de är en självklarhet. Vården har ett ansvar för att förebygga ohälsa, då är klimatperspektivet ett måste. Dagens vård har också ett mycket stort klimatavtryck, påpekar Sara Widén.

- Den vårdpersonal som KI utbildar har en viktig roll i att åstadkomma hållbar vård. Medvetenheten om frågorna måste komma uppifrån, men också från golvet, från läkare, sjuksköterskor, tandläkare, psykologer och fysioterapeuter, säger hon.

Vill peppa lärare och studenter

Att stärka och peppa lärarna är en grundförutsättning för att lyckas med uppdraget. Lärarkåren behöver uppbackning när de ska undervisa om sådant som inte är deras hemmaarena.

- De flesta lärare är vana vid att prata om ämnen de är experter på. Plötsligt får man i uppgift att undervisa om ett enormt och komplext område där man inte har samma kompetens. Vi ger dem förslag och praktiska exempel på hur de kan göra, säger Sara Widén.

Hanna Karlsson och Sara Widén får dela på en prissumma på 30 000 kronor. Pengarna planerar de att använda till kunskapsutveckling, både på hållbarhetsområdet och inom pedagogik.

- Vi har en extrem törst att hela tiden lära oss nya saker. Det här är områden som är i ständig rörelse, säger Hanna Karlsson.

Under nästa år ska de fortsätta sitt arbete genom att bland annat kartlägga vad KI:s utbildningar och program gör redan i dag.

- På detta sätt kan vi samla exempel så att vi inte behöver uppfinna hjulet flera gånger, men också upptäcka var det behövs mer riktade insatser, så att vi kan stötta dem som inte kommit lika långt, säger Sara Widén.

Förhoppningen är att alla studenter på KI ska ha med sig hållbarhetsperspektivet.

- Min målbild är att när man träffar vilken student som helst på KI och börjar diskutera, så ska det vara uppenbart att den har kunskap om frågorna och vill vara del av lösningen. Förutsättningen för det är bra och engagerade lärare, säger Hanna Karlsson.

Pristagarna Hanna Karlsson och Sara Widén håller upp sitt diplom, flankerade av rektor Annika Östman Wernersson och Karin Dahlman-Wright, ordförande i Rådet för miljö och hållbar utveckling.
Utdelning av KI:s hållbarhetspris 2023. Från vänster: rektor Annika Östman Wernersson, pristagarna Hanna Karlsson och Sara Widén samt Karin Dahlman-Wright, ordförande i Rådet för miljö och hållbar utveckling. Foto: Erik Flyg

Prismotivering

Hanna Karlsson och Sara Widén utses till mottagare av priset för hållbar utveckling 2023.

Deras engagemang och nytänkande i arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildning inom KI har resulterat i stöd till lärare och goda kunskaper samt intresse bland studenter för hållbarhetsfrågorna. Detta har möjliggjorts genom arbete med bland annat nya kurser och workshops.

De har tidigare, var för sig, tagit initiativ till och utformat flera kurser om hållbar utveckling för studenter. Hanna och Saras intention är att studenterna ska vilja och ha förmåga att verka för en hållbar framtid. I flera fall har deras studenter fortsatt engagera sig inom området både inom KI och i sin yrkesverksamhet efter examen.

Med stor entusiasm arbetar Hanna och Sara numera tillsammans med att inspirera och sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra lärare vid KI.

Framöver förväntas Hannas och Saras engagemang och arbete med hållbar utveckling inom i utbildning leda till ökad kompetens hos lärare och bättre kunskaper hos studenterna samt högre kvalitet i utbildningen inom hållbarhet.

Om KI:s hållbarhetspris

Det nya priset har instiftats av Rådet för miljö och hållbar utveckling inom områdena klimat, miljö och hållbarhet inom KI. Konkreta insatser som fått eller väntas få effekter för både medarbetare och studenter är det som belönas.