Publicerad: 2024-05-21 08:17 | Uppdaterad: 2024-05-30 16:35

Grundarna till appen SMS-livräddare får Priset för innovation och nyttiggörande

Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson, vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet, belönas för att de med innovativ teknik har utvecklat en enastående app och metod, som ökar chansen till överlevnad hos människor som har drabbats av hjärtstopp.

Foto på Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson
Jacob Hollenberg (Fotogruppen SÖS),Mattias Ringh (privat foto), Leif Svensson (Fotogruppen SÖS).

Professor Jacob Hollenberg, docent Mattias Ringh och adjungerad professor Leif Svensson tilldelas Priset för innovation och nyttiggörande, år 2024.

De har tillsammans med forskargruppen vid Hjärtstoppcentrum och KI Innovations utvecklat appen SMS-livräddare. Appen, som nu drivs av företaget Heartrunner, larmar frivilliga så kallade "livräddare" till platsen där någon har råkat ut för ett hjärtstopp. De frivilliga sätter igång livräddande insatser, som ökar chanserna att rädda livet på den som har drabbats av hjärtstopp.  

Priskommitténs motivering lyder:

”Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson har under 20 års tid drivit forskning inom hjärtstoppsområdet. De utvecklade en idé om att larma frivilliga civilpersoner till platsen för ett hjärtstopp med hjälp av en app i sina mobiltelefoner. Syftet med larmsystemet var att öka andelen patienter som får tidiga livräddande insatser i form av hjärt-lungräddning och defibrillering och därmed förbättra överlevnadschanserna avsevärt. Genom nyfikenhet, initiativrikedom, entreprenörskap och uthållighet har de lyckats bevisa nyttan av systemet, och genom det bolag de startade - Heartrunner - lyckats implementera det i stora delar av Sverige och i hela Danmark. Deras innovation påverkar tusentals personer varje år som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Mer än 250 000 deltagare har anslutit sig till projektet och de har presenterat forskningsdata i prestigefyllda tidskrifter. Deras data har även lett till internationella rekommendationer om att larma frivilliga livräddare över hela Europa.”

Om priset

Priset för innovation och nyttiggörande delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation. 

Pristagarna kommer att uppmärksammas under prisutdelningen i samband med höstens professorsinstallation i Aula Medica.