Publicerad: 2019-04-23 11:28 | Uppdaterad: 2020-07-02 15:15

Gravida med typ 1-diabetes har ökad risk att föda för tidigt

Jonas Ludvigsson med en för tidigt född bebis på sjukhuset. Foto Carl Quick.
Jonas Ludvigsson. Foto Carl Quick.

Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att barnet föds för tidigt. Risken ökar när blodsockernivån stiger, men även kvinnor som håller en rekommenderad nivå löper risk att föda för tidigt. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin som publiceras i Annals of Internal Medicine.

I en tidigare studie i BMJ kunde forskargruppen visa att gravida kvinnor med typ 1-diabetes har en ökad risk att få barn med hjärtmissbildningar. Nu publiceras en ny studie som visar att gravida kvinnor med typ 1-diabetes har ökad risk att också föda för tidigt.

– Högt blodsocker mätt över tid, så kallat HbA1c, under graviditeten ger en ökad risk för graviditetskomplikationer inklusive risken att födas för tidigt. Risken är som högst för dem med ett HbA1c över 8-9 procent (kring 60-70 mmol/mol), men även de som håller en rekommenderad nivå för sitt blodsocker (HbA1c under 6.5 procent; under 48 mmol/mol) löper en ökad risk för att föda för tidigt, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Risken varierar med olika blodsockernivåer

Studien gjordes genom att länka Medicinska födelseregistret (MFR) till Nationella Diabetesregistret (NDR) för åren 2003–2014. Forskarna identifierade 2 474 barn vars mammor hade ett registrerat långtidsblodsocker (HbA1c) i samband med graviditeten. Dessa jämfördes med 1,16 miljoner barn till mammor utan diabetes.

Cirka 22 procent av barnen till mammor med typ 1-diabetes föddes för tidigt, vilket ska jämföras med mindre än fem procent av barnen till mammor utan typ 1-diabetes. Bland kvinnor med typ 1-diabetes och ett HbA1c över 9 procent födde 37 procent för tidigt. Men även 13 procent av de som hade ett välinställt blodsocker födde för tidigt.

– Detta är den första studie som är stor nog för att slå fast att risken att föda för tidigt varierar med olika blodsockernivåer. Vår studie har gjorts på nationell nivå vilket ger ett resultat som gäller för en genomsnittlig kvinna med typ 1-diabetes, säger Jonas F. Ludvigsson.

Ökad risk för andra komplikationer

Studien visade också på ökad risk för det nyfödda barnet att vara ”tungt för tiden”, drabbas av förlossningsskada, få andningsproblem, drabbas av lågt blodsocker och syrebrist (”asfyxi”) och för att dö i nyföddhetsperioden när den gravida kvinnan med typ 1-diabetes låg högt i blodsocker. Även risken för dödföddhet kunde knytas till HbA1c-nivå hos gravida med typ 1-diabetes.

– Nu vill vi ta fram nya data för att kunna följa dessa barn på längre sikt. Målet är att ta reda på hur dessa barn mår i dag, säger Jonas F. Ludvigsson.

Studien genomfördes med stöd av Diabetesfonden.

Publikation

”Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk for Preterm Birth: A Population-Based Cohort Study”.
Jonas F. Ludvigsson, Martin Neovius, Jonas Söderling, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Olof Stephansson, Björn Pasternak.
Annals of Internal Medicine, online 23 april 2019, doi: 10.7326/M18-1974.