Publicerad: 2023-10-02 13:18 | Uppdaterad: 2023-10-02 15:59

Global katastrofmedicin blir egen forskargrupp på Institutionen för global folkhälsa

Lila skylt med texten Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser i vitt
Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser blir egen forskargrupp Foto: n/a

Från första oktober är Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser en egen forskargrupp. Detta till följd av organisatoriska justeringar på institutionen. Verksamheten har dock funnits sedan mer än tjugo år, som ett team med namnet Kunskapscentrum för global katastrofmedicin. I samband med omorganiseringen byter teamet namn, för att ännu tydligare visa fokuset i sitt arbete.

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin har bedrivit forskning, undervisning och policyrådgivning inom ämnet katastrofmedicin i över två decennier. Det började med professor Hans Rosling och hans siste doktorand, numera professorn i global katastrofmedicin, Johan von Schreeb. Det har sedan vuxit till ett team som driver flera forskningsprojekt, ett Erasmus Mundus Masterprogram, undervisar i ett flertal kurser – bland annat på läkarprogrammet och som uppdragsutbildningar – samt bedriver policy och rådgivningsstöd, ofta i nära samarbete med Centrum för hälsokriser. Som en röd tråd genom allt arbete löper en stark förankring i fältarbete och flera gruppens medlemmar åker ofta på uppdrag till katastrofområden internationellt. Det är även ett WHO Collaborating Centre.

Verksamheten har hittills ingått som ett team i forskargruppen Health Systems and PolicyInstitutionen för global folkhälsa, men i samband med en organisatorisk justering bryts nu tre team ut från den gruppen och bildar egna forskargrupper på institutionen, samtidigt som Health System and Policy fortsätter som egen forskargrupp.

Nytt namn som reflekterar kärnan i verksamheten

I samband med att verksamheten blir en egen forskargrupp passar de även på att byta namn. Kunskapscentrum för global katastrofmedicin syftar egentligen på ett uppdrag gruppen har från Socialstyrelsen, och de kommer fortsätta i den rollen, men det nya namnet signalerar tydligare gruppens bredd inom forskning, utbildning, policyrådgivning och fältarbete.

- Namnet Global katastrofmedicin – hälsobehov och respons, reflekterar det vi gör. Kärnan i allt är katastrofmedicin, som handlar om att maximera nyttan av insatserna utifrån rådande behov, från att hantera skador till folkhälsobehov som att säkra tillgång till vatten och tak över huvudet, säger Johan von Schreeb, som nu blir forskargruppsledare.

Tårta med lila marsipan och texten Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser
Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser firar namnbytet med tårta Foto: Åsa Svensson

Firar med tårta och fortsätter med arbetet

Första arbetsdagen som egen forskargrupp med nytt namn, måndagen den 2 oktober, firade de gruppmedlemmar som jobbar på plats i Widerströmska huset med tårta och klippte även traditionsenligt ett band in till ett av kontorsrummen, som invigning av det nya namnet.

- Att vi blir egen forskargrupp är egentligen mest en organisatorisk förändring som inte i sig påverkar innehållet i den verksamhet vi redan bedriver. Vi fortsätter vårt arbete med oförminskad styrka och ser bland annat fram emot en disputation av en av gruppens forskarstudenter om några veckor, säger Anneli Eriksson, forskningsspecialist.