Publicerad: 2023-11-14 15:32 | Uppdaterad: 2023-11-23 17:12

Georgios Sotiriou tilldelas Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag

Mynt Foto: Pixabay

Konsolideringsbidraget inom medicin och hälsa från Vetenskapsrådet har tilldelats Georgios Sotiriou vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet. Projektet syftar till att utveckla en helhetsterapi för kroniska sår med hjälp av nanotekniska lösningar.

Georgios Sotiriou
Georgios Sotiriou. Foto: Johannes Frandsen.

– Kroniska sår drabbar miljontals patienter och orsakar smärta, amputationer eller död och lägger därmed en stor psykologisk och ekonomisk börda på samhället. En stor del av dessa patienter är diabetiker som ofta utvecklar kroniska, svårläkta sår och bölder. Läkningen av kroniska sår försvåras av bakterier, ofta från resistenta stammar i såret samt av inaktiva celler som hindrar läkningen. Vi planerar att utveckla ett sårläkande nanofibröst förband med biomolekyler som kan rensa infektionen och starta om läkningsprocessen, säger Georgios Sotiriou.

Projektet är tvärvetenskapligt och syftar till att engagera och utbilda nya doktorander och postdoktorer i Georgios Sotiriou forskargrupp. De kommer att arbeta för att förverkliga de nanotekniska behandlingarna, i samarbete med andra grupper vid KI som har nyckelkompetens inom mikrobiologi, hudimmunologi och kroniska sår.

– Den föreslagna integrerade plattformen kommer att bidra till att minimera de negativa kliniska effekterna av kroniska sår och minska de medicinska kostnaderna som är förknippade med onödigt långa sjukhusvistelser och behandlingar. Resultatet av forskningen kommer att underlätta precisionsbehandlingar av kroniska sår och i förlängningen förbättra patienternas livskvalitet, säger Georgios Sotiriou.

Konsolideringsbidraget från Vetenskapsrådet sträcker sig över fem år, och har som syfte att ge de mest framstående juniora forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och bredda sina aktiviteter som självständiga forskare.