Publicerad: 2016-12-11 10:40 | Uppdaterad: 2016-12-12 10:22

Georg Klein har avlidit

Georg Klein

Georg Klein gick bort den 10 december 2016. Foto: Gunnar Ask

Georg Klein har avlidit. Han föddes i en ungersk-judisk familj i Budapest 1925 och flydde som 22-årig läkarstudent till Sverige för att undkomma den sovjetiska ockupationen. Han var professor emeritus i tumörbiologi vid Karolinska Institutet, och in i det sista verksam forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, MTC.

Förra året firade han tillsammans med sin hustru och kollega Eva Klein, professor emerita i tumörbiologi, sin 90-årsdag. De uppmärksammades bland annat av studenter och medarbetare med ett vetenskapligt symposium som besöktes av cancerforskare från hela världen.

– Det är med stor sorg som jag mottagit beskedet att en fantastisk forskare, lärare och förebild har gått bort. Tillsammans med sin fru, Eva Klein, har Georg Klein lämnat efter sig enorma bidrag till Karolinska Institutet, det globala forskarsamhället och tumörbiologin. Mina tankar går i dag först och främst till hans familj och även till alla medarbetare som arbetat så nära honom, säger Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutets vikarierande rektor.

Efter avslutade läkarstudier och doktorsexamen fick Georg Klein 1957 en personlig professur. Genom en donation från Riksföreningen mot cancer (nu Cancerfonden) kunde han med hustrun bygga upp institutionen för tumörbiologi vid Karolinska Institutet, som blev ett världsledande centrum inom tumörbiologi under fyra decennier. Vid denna tvärvetenskapliga institution kombinerades genetik, infektionsmodeller, immunologi och djurmodeller för att angripa cancerproblematiken.

Georg och Eva Klein står bakom en rad viktiga upptäckter inom cancerforskningen. På 1960-talet lade de grunden till den moderna tumörimmunologin, som lett fram till dagens framgångar inom immunoterapi mot cancer. Georg Klein visade också att arvsmassan i normala, friska celler kan undertrycka cancercellers elakartade beteende. Han gjorde även omfattande studier av Epstein-Barr-virus och dess roll vid lymfom och andra cancerformer. På senare år intresserade sig Georg Klein för det omvända problemet: Vad är det som gör att två tredjedelar av alla människor inte får cancer?

Han har utbildat ett mycket stort antal doktorander och yngre forskare, nu verksamma över hela världen. Georg Kleins arbetsförmåga var legendarisk, och han tycktes utnyttja varje vaken minut till något meningsfullt. När Georg Klein skulle bli intervjuad för en tidning hade han knappt hälsat på reportern förrän han manade denne att sätta igång med frågorna. Om döden och meningen med livet sa han: “Det är vår utmätta tid som gör livet så värdefullt. Människors tragik är att de söker livets mening med stort M. Själv är jag nöjd med mina små meningar: dem jag älskar och mitt arbete.”

För en bredare allmänhet blev Georg Klein känd som författare efter debuten 1984, med både filosofisk-humanistisk och populärvetenskaplig inriktning. En av de mest kända böckerna är kanske Om kreativitet och flow, Bromberg, som Georg Klein var medförfattare till. Att uppnå flow var en stark drivkraft hos honom. Boken kom första gången 1990 och i en nyutgåva 2012. På senare år kom Jag återvänder aldrig. Essäer i Förintelsens skugga, Albert Bonniers Förlag, 2011, om antisemitismen i Kleins gamla hemland, Ungern.

Senast våren 2016 fick han Gerard Bonniers essäpris för den bok som blev hans sista: Resistens. Tankar om motstånd, Albert Bonniers Förlag, 2015, ”för ett läkande författarskap där mötet mellan mätbar naturvetenskap och vetbar humanism speglar konsten att leva”.

Georg Klein fick otaliga priser och utmärkelser genom åren för sina gärningar inom cancerforskningen. Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Karolinska Institutets Nobelförsamling mellan åren 1957 och 1993 och ledamot i National Academy of Science, USA.

I samband med Georg och Eva Kleins 80-årsdagar, 2005, bildade forskarkollegerna vid MTC The Georg and Eva Klein Foundation. Stiftelsens syfte är att stödja forskning kring immunologi, cellbiologi, infektioner och cancer i Georg och Eva Kleins anda.

Sedan pensioneringen 1993, fram till sin bortgång, verkade Georg Klein som forskargruppledare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, MTC, vid Karolinska Institutet.

Georg Klein blev 91 år.