Publicerad: 2013-06-20 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 15:16

Genvarianter varnar för biverkningar vid cancerbehandling

Många som behandlas med cancerläkemedlet paklitaxel drabbas av biverkningar, men de slår olika hårt på olika patienter. Svenska och spanska forskare har nu funnit genetiska variationer med koppling till biverkningarna, vilket öppnar för en individanpassad behandling inom en snar framtid.

Studien, vars svenska del har letts av forskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet, är inriktad på neuropati. Det är en åkomma som börjar med känselbortfall i fingrarna och i värsta fall gör patienten rullstolsburen. Forskarteamet har analyserat DNA-prover från tidigare studier av 144 kvinnor av europeisk härkomst som alla led av äggstockscancer och hade fått identisk behandling med paklitaxel, men hade olika svåra biverkningar. Sammanlagt bestämdes 660 000 genetiska varianter hos varje patient.

Resultaten publiceras nu i tidskriften Journal of Medical Genetics. Gruppens resultat är ett nytt steg inom så kallad personaliserad medicin, ett område som på senare år växt fram inom bland annat cancerforskningen och psykiatrin.

Publikation

Genome-wide association study identifies ephrin type A receptors implicated in paclitaxel induced peripheral sensory neuropathy.
Leandro-García L, Inglada-Pérez L, Pita G, Hjerpe E, Leskelä S, Jara C, et al
J. Med. Genet. 2013 Sep;50(9):599-605