Publicerad: 2013-08-11 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:51

Genetiska likheter mellan schizofreni och depression

Ett internationellt forskningskonsortium visar i en ny omfattande studie att det finns underliggande genetiska likheter mellan personer psykiatriska sjukdomar som depression, schizofreni och bipolär sjukdom. Flera forskargrupper från Karolinska Institutet har deltagit i studien som publiceras i vetenskapstidskriften Nature Genetics.

Totalt har över 300 forskare från 250 institutioner varit involverade i arbetet, som letts från australiensiska University of Queensland och Virginia Commonwealth University i USA. Forskarna analyserade genetisk information från över 75000 personer och undersökte förekomst av en typ av stavfel eller avvikelser i DNA-strängen som kallas single nucleotide polymorphisms, SNP (uttalas snipp på svenska). Genom att titta på ungefär en miljon SNP per studiedeltagare kunde forskarna hitta gemensamma mönster för personer med samma psykiatriska diagnos.

– Vi kunde då se att det fanns signifikanta genetiska likheter mellan personer med depression, schizofreni och bipolär sjukdom. Ett sätt att tolka detta kan vara att det finns ett spektrum av psykiska sjukdomar som kan kopplas till gemensamma riskfaktorer, säger Christina Hultman, professor i psykiatrisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och en av forskarna bakom studien.

Forskningen har bekostats med stöd från en lång rad nationella och internationella forskningsfinansiärer, däribland svenska Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet. Den nu publicerade studien utgör en del av den forskning som genomförs inom ramen för Psychiatric Genomics Consortium. Bland medförfattarna finns också Anna Kähler och Mikael Landén, både forskare vid Karolinska Institutet.

Publikation

Genetic relationship between five psychiatric disorders estimated from genome-wide SNPs.
, Lee S, Ripke S, Neale B, Faraone S, Purcell S, et al
Nat. Genet. 2013 Sep;45(9):984-94