Publicerad: 2014-12-19 09:00 | Uppdaterad: 2014-12-19 10:12

Fysisk aktivitet förbättrar överlevnad för män med lokaliserad prostatacancer

En ny studie från Karolinska Institutet visar att män som är fysiskt aktiva 5-10 år efter att de diagnostiserats med lokaliserad prostatacancer har en statistiskt minskad risk att dö i förtid både av cancern och totalt sett, jämfört med motsvarande patientgrupp som inte rörde på sig lika mycket. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Forskarna analyserade information från 4623 män som diagnostiserats med lokaliserad prostatacancer mellan 1997 till 2002 och sedan följdes fram till 2012. Uppgifter om fysisk aktivitet samlades in genom enkätundersökningar på papper och via webben. Uppgifter om dödsorsak och tidpunkt för dödsfall samlades in via nationella dödsorsaksregistret.

Resultaten visar att gruppen som tidigare fått diagnosen lokaliserad prostatacancer och som efter sjukdomen hade en aktiv livsstil och promenerade eller cyklade i 20 minuter eller mer per dag hade 30 procents lägre mortalitet oavsett orsak och 39 procent lägre risk att avlida till följd av sin prostatacancer, jämfört med de motsvarande grupp män som gick eller cyklade mindre. För de som motionerade en timme eller mer per vecka, minskade den totala mortaliteten med 26 procent och den specifika mortaliteten i prostatacancer med 32 procent.

– Hälsofördelarna med fysisk aktivitet är kända sedan tidigare, vår studie utökar detta till att gälla även överlevnaden efter prostatacancer. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det vi talar om är resultat på gruppnivå, en individs överlevnad beror på så många olika faktorer. Men fysisk aktivitet är i alla fall något som man kan påverka själv, så förhoppningsvis kan detta uppmuntra män att vara fysiskt aktiva även efter en prostatacancerdiagnos, säger Stephanie Bonn, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och studiens försteförfattare.

Forskningen har finansierats med anslag från Cancerfonden och FORTE. Studien leddes av Katarina Bälter, universitetslektor vid institutionen för medicinsk epidemiolog och biostatistik.

Publikation

Physical activity and survival among men diagnosed with prostate cancer
Stephanie E Bonn, Arvid Sjölander, Ylva Trolle Lagerros, Fredrik Wiklund, Pär Stattin, Erik Holmberg, Henrik Grönberg, Katarina Bälter
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, online 19 December 2014