Publicerad: 2024-06-03 12:59 | Uppdaterad: 2024-06-03 20:04

Fynd avslöjar tarmmikrobers effekt på patogener

Juan Du Lab illustration

En studie genomförd av Juan Dus forskargrupp vid Karolinska Institutet, visar att tarmmikrober och deras metaboliter kan ha hämmande effekter på tillväxten av antibiotikaresistenta bakterier och antyder även interaktioner och signalering mellan tarmmikrober och patogener.

Studien, publicerad i tidskriften Gut Microbes, fokuserar på att identifiera nyckelmikrober inom tarmmikrobiomet som hämmar tillväxten av patogener, särskilt antibiotikaresistenta stammar. 

Stammar från Clostridium perfringens, Clostridium butyricum och Enterobacter maltosivorans och deras metaboliter visade sig direkt hämma tillväxten av patogener, inklusive flera läkemedelsresistenta.

Studien avslöjar också nya dipeptidfunktioner, vilket antyder interaktioner och signalering mellan tarmmikrober och patogener. 

Juan Du. Photo: John Sennett.
Juan Du. Foto: John Sennett

– Multiresistenta mikroorganismer utgör ett globalt hot, och förståelsen för tarmmikrobiotas roll är avgörande. Metaboliter härledda från dessa mikrobiella samhällen spelar en betydande roll i regleringen av biokemiska processer i människokroppen. Trots detta har endast ett begränsat antal tarmmikrober och deras bioaktiva metaboliter utforskats hittills, förklarar studiens sisteförfattare Juan Du, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet. Hon fortsätter:

– Vi planerar att utvidga vår screening för att inkludera en bredare samling av kommensala bakterier från olika platser i kroppen. Vi kommer att genomföra mekanismstudier för att förstå hur dessa föreningar fungerar på patogener, särskilt antibiotikaresistenta stammar, säger Juan Du.

Studien genomfördes med stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Science for Life Laboratory Starting Grant och Karolinska Institutets stiftelse. 

Publikation

The protective role of commensal gut microbes and their metabolites against bacterial pathogens.
Cheng L, Correia MSP, Higdon SM, Romero Garcia F, Tsiara I, Joffré E, Sjöling Å, Boulund F, Norin EL, Engstrand L, Globisch D, Du J. Gut Microbes 2024 ;16(1):2356275