Publicerad: 2019-10-15 10:15 | Uppdaterad: 2022-11-15 10:26

Första genetiska länken till CGRP signallering och Hortons huvudvärk identifierad

Illustration of man in pain, probably headache.
Credit: Pixabay CC0. Foto: Pixabay CC0

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat den första genetiska länken till CGRP signallering och Hortons huvudvärk. CGRP är en neuropeptid som kan trigga både migrän och Hortonattacker och nu lanseras flera läkemedel framgångsrikt som har CGRP och dess receptor som mål.

Andrea and Caroline standing in Biomedicum in front of the Atrium
Andrea Carmine Belin och Caroline Ran. Foto: Franziska Liesecke

Vi frågade Andrea Carmine Belin, forskare vid Institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet, vilka de viktigaste resultaten är.

– CGRP är en neuropeptid som kan trigga både migrän och Hortonattacker och nu lanseras flera läkemedel framgångsrikt som har CGRP och dess receptor som mål. RAMP1 är del av CGRP receptorn och vi har identifierat en koppling mellan en genetisk markör i RAMP1 och Hortons huvudvärk, denna markör kan potentiellt leda till förändrad CGRP signallering, säger Andrea.

Hortons huvudvärk är en allvarlig primär huvudvärk som kännetecknas av extremt smärtsamma attacker av ensidig huvudvärk, men patofysiologin är fortfarande oklar. CGRP (Calcitonin gene-related peptide) är en neuropeptid som har rapporterats trigga både Horton- och migränattacker.

– Nu lanseras flera läkemedel, som har CGRP alternativt dess receptor som mål, mot framför allt migrän, och i juni 2019 godkändes även en antikropp mot CGRP för behandling Hortons huvudvärk av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA). RAMP1 utgör en del av CGRP receptorn och vi har identifierat en koppling mellan en genetisk markör i RAMP1 (rs3754701) och Hortons huvudvärk i Sverige, säger Caroline Ran, medförfattare och forskare vid samma team.

Denna markör kan potentiellt leda till förändrad CGRP signalering och därmed utgöra en del av sjukdomsmekanismen bakom Hortons huvudvärk.

– Vi har dessutom identifierat en ökad RAMP1 genaktivitet i vävnad från Hortonpatienter jämfört med kontroller. Kopplingen mellan rs3754701 och Hortons huvudvärk och den ökade RAMP1-genaktiviteten hos patienter stöder hypotesen att CGRP och dess receptorkomponent RAMP1 är involverade i patofysiologin bakom Hortons huvudvärk.

Hur skulle er studie kunna påverka behandling och vård av patienter?

– Karakterisering av de patofysiologiska mekanismerna bakom Hortons huvudvärk kan utgöra stöd i utvecklingen av nya och mer effektiva typer av behandlingar eller till och med botemedel, säger Andrea.

Hur utfördes studien?

– Vi har samlat in biologisk vävnad och kliniska data från patienter med Hortons huvudvärk och neurologiskt friska kontrollindivider sedan 2014 och har i dagsläget den mest omfattande biobanken för Hortons huvudvärk i världen. I den här studien har vi använt DNA från biobanken för att jämföra frekvensen av två genetiska markörer hos genen RAMP1 i dessa två grupper m.h.a. av tekniken qPCR. Vi har även studerat och jämfört RAMP1s genaktivitet i biologisk vävnad från Hortonpatienter och kontroller.

Publikation

Involvement of CGRP receptor RAMP1 in cluster headache: A Swedish case-control study
Michalska J, Ran C, Fourier C, Steinberg A, Sjöstrand C, Waldenlind E, Carmine Belin A
Cephalalgia Reports, 9 October 2019, https://doi.org/10.1177/2515816319879886