Publicerad: 2018-04-18 10:31 | Uppdaterad: 2018-04-19 08:37

Första arbets- och fysioterapeuterna med magisterexamen i demensvård diplomeras

I dag får Sveriges första arbets- och fysioterapeuter med magisterexamen i demensvård sina diplom i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka.

I samarbete med stiftelsen Silviahemmet driver Karolinska Institutet sedan fyra år en magisterutbildning i demensvård. Det är den enda utbildningen av detta slag som finns och den har nu byggts ut och omfattar förutom läkare även arbets- och fysioterapeuter.

– Det är oerhört glädjande att första kullen arbets- och fysioterapeuter nu tagit magisterexamen inom demensvård och att de kommer att få diplom som Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter. Att stärka utbildningsinsatserna kring demenssjukdomarna ligger i linje med de nyligen uppdaterade nationella riktlinjerna för demensvården och regeringens ambition, säger Maria Eriksdotter, prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Bland de deltagare som i dag tar emot sina diplom finns även den första läkaren från Kina som nu kan titulera sig Silvialäkare. Sammanlagt är det 14 personer som slutfört denna omgång av magisterutbildningen i demensvård. Större delen av deltagarnas kursavgifter har täckts genom bidrag från Alzheimerfonden.