Publicerad: 2020-09-17 09:27 | Uppdaterad: 2020-09-17 09:33

Förslag om ett nationellt kunskapscentrum för att förebygga sexuellt våld genom insatser mot riskgrupper

Karolinska Institutet föreslår, i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, en nationell satsning på preventivt arbete riktat till personer med riskfaktorer för att begå sexuella övergrepp. Bland annat vill man inrätta ett nationellt kunskapscentrum.

Sexuellt våld är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för barn, unga och vuxna. I januari 2020 beviljade regeringen medel till Karolinska Universitetssjukhuset för att utreda hur det förebyggande arbetet riktat mot personer med ökad risk att utöva sexuellt våld skulle kunna stärkas. I dag redovisar Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset en gemensam rapport till regeringen med förslag om att:

  • Inrätta och finansiera ett nationellt kunskapscentrum vid Karolinska Institutet för frågor om oönskad sexualitet och prevention av sexuellt våld.
  • Förstärka Karolinska Universitetssjukhusets nationella stödtelefon PrevenTell för att nå ut till fler personer med ökad risk att utöva sexuellt våld samt stärka kedjan mellan stödtelefonen och vården i hela landet.
  • Anslå statliga forskningsmedel i en särskild satsning för öppen utlysning, med syfte att öka kunskapen om effektiva behandlingar och andra insatser i samhället som kan förebygga sexuellt våld.