Publicerad: 2022-11-18 09:46 | Uppdaterad: 2022-11-21 09:56

Forskare vid BioNut får anslag från Cancerfonden 2022

Woman holding pink breast cancer ribbon.
Foto: iStock

Grattis till alla forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) som fått anlsag från Cancerfonden för åren 2023-2025.

Beviljade forskningsanslag

Maria Eriksson

Engelsk projekttitel: "Towards a genetic atlas of somatic mutagenesis in healthy human cells"
2 400 000 SEK för åren 2023-2025.

Marco Gerling

Engelsk projekttitel: "Towards a novel treatment for liver metastases by inhibiting the replacement of healthy cells"
2 400 000 SEK för åren 2023-2025.

Jan-Åke Gustafsson

Engelsk projekttitel: "Targeting ERbeta to treat prostate and breast cancer"
2 000 000 SEK för åren 2024-2025.

Camilla Björkegren

Engelsk projekttitel: "The DNA double helix in health and disease. Analysis of how supercoiling affects chromosome folding and stability."
3 750 000 SEK för åren 2023-2025.