Publicerad: 2014-08-08 10:30 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:40

Forskare undersökte samband mellan MS och D-vitaminnivåer hos nyfödda

Det finns inget samband mellan D-vitaminnivåer hos nyfödda barn och risken att utveckla multipel skleros vid vuxen ålder. Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska Institutet i en nypublicerad studie. Den omtalade hypotesen kunde undersökas med hjälp av de unika biobanker som finns i Sverige och vid Karolinska Institutet.

Multipel skleros, MS, är en kronisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Ungefär 17 000 personer i Sverige lider av sjukdomen, som innebär att det uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna så att impulser inte kommer fram som de ska.

På senare år har det växt fram en omtalad hypotes om en koppling mellan låga nivåer av D-vitamin hos nyfödda barn och risken att utveckla MS som vuxen. Detta baseras bland annat på studier som visat att personer födda på våren har en ökad risk för att drabbas av sjukdomen, jämfört med personer födda på hösten. Teorin är att låg D-vitaminnivå till följd av låg solexponering under graviditeten skulle öka risken för MS hos barn födda efter vintern.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet för första gången lyckats testa denna omtalade hypotes, som hittills baserats på indirekta antaganden, genom mätningar av D-vitaminnivån vid födseln hos MS-drabbade jämfört med kontrollpersoner. Resultaten publiceras i tidskriften Annals of Neurology.

– Vi såg inga samband mellan D-vitaminnivåer vid födseln och senare risk för MS i vuxen ålder, säger Peter Ueda, en av forskarna bakom studien, som Tomas Olsson, professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap och Lars Alfredsson, professor vid Institutet för miljömedicin varit ansvariga för.

Det går dock inte att utesluta ett det skulle kunna finnas svagare samband, eller att sambandet skulle gälla för människor med en viss genuppsättning.

Att forskarna nu för första gången kunde testa hypotesen med direkta mätningar har flera förklaringar, berättar Peter Ueda. Eftersom MS är en relativt ovanlig sjukdom krävs till exempel tillgång till blodprov sparade från födseln för nästan en hel population för att ge tillförlitliga resultat. Proven måste också kunna spåras närmare 30 år bakåt – den tid det i regel tar för sjukdomen att utvecklas.

– Sådana biobanker är ovanliga, men finns i Sverige. Den här studien kunde genomföras tack vare de unika möjligheter för uppföljning av patienter som finns i Sverige, säger han.

Studien omfattade 459 personer med MS och 663 friska kontroller. Dessa hämtades från projektet EIMS som drivs från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i samarbete med neurologiska enheter vid sjukhus i alla Sveriges län. Där tillfrågas alla patienter som diagnostiseras med MS, samt kontrollpersoner matchade med avseende på kön, ålder och bostadsort, om att lämna ett blodprov och svara på ett frågeformulär. Informationen lagras och används för studier av vilka faktorer som orsakar MS.

Nivåerna av D-vitamin vid födseln hos MS-patienter respektive kontroller bestämdes med hjälp av det så kallade PKU-registret, som innehåller blodprov från nyfödda svenskar från och med år 1975. För att lyckas krävdes dessutom en validerad teknik för att mäta D-vitamin (25-hydroxyvitamin D) i torkade blodprov, vilket har utvecklats av forskare i Australien.

Peter Ueda berättar att resultaten från de tidigare nämnda födelsemånadsstudierna, som identifierade att personer födda på våren hade en ökad risk för MS, väckte stora förhoppningar om att det på ett enkelt skulle gå att undvika en betydande andel fall av sjukdomen genom att säkerställa att gravida inte har för låga D-vitaminnivåer.

– Men våra resultat stödjer inte hypotesen om en sådan möjlighet att minska risken för MS, säger han.

Avsaknaden av samband mellan D-vitaminnivåerna hos nyfödda och risk för MS kvarstod även när forskarna tog hänsyn till vissa faktorer som skulle kunna påverka resultaten, till exempel födelsemånad och vilken breddgrad barnet föddes på, samt den vuxnes solexponering och intag av D-vitamin.

Studien har finansierats med anslag från Föreningen Mjölkdroppen, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, AFA försäkring, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hjärnfonden, Biogen Idec och Sanofi Aventis.

Publikation

Neonatal vitamin D status and risk of multiple sclerosis, Peter Ueda MD, Farshid Rafatnia, Maria Bäärnhielm, Robin Fröbom, Greg Korzunowicz, Ragnar Lönnerbro, Anna Karin Hedström, Darryl Eyles, Tomas Olsson, Lars Alfredsson, Annals of Neurology, first published online 10 July 2014, DOI: 10.1002/ana.24210.