Publicerad: 2023-09-08 12:32 | Uppdaterad: 2024-01-18 12:37

Flera nya bidrag går till forskare vid Aging Research Center

En grön äng med mycket gula blommor
Sommaräng Foto: N/A

Flera nya bidrag från Demensfonden, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne, Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne samt SfoEpi Consolidator grant tilldelas forskare vid Aging Research Center (ARC), för forskning om äldre personers hälsa och välbefinnande. Utöver detta tar ARC även del av ett större programstöd från Forte.

Medel från Forte om totalt 23 998 000 kronor (varav 8 300 000 kr till ARC) har beviljats projektet "Evidensbaserade hälsofrämjande interventioner för hälsosamt äldrande: Anpassning och impelementering av FINGER-multidomänmodellen i skilda miljöer och sociokulturella sammanhang". Miia Kivipelto, forskare vid avdelningen för klinisk geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, är huvudansvarig för projektet och arbetar nära Chengxuan Qiu, lektor vid avdelningen för Aging Research Center (ARC) på samma institution.

Davide Liborio Vetrano får SfoEpi Consolidator Grant om totalt 3 600 000 kr, fördelat på tre år och fram till 2025, för projektet "Pursuing new frontiers for a healthier aging: simulation-based manipulation of biological pathways involved in multimorbidity, frailty and dementia development".

Fem bidrag från Demensfonden

 • Erika Jonsson Laukka, 300 000 kr
  • Titel: Hjärnkorrelat för minnesfunktioner, kognitivt åldrande och demens
 • Federico Triolo, 295 000 kr
  • Titel: Personlighetsdrag och risk för att utveckla demens: betydelsen av kognitiv reserv och hälsostatus
 • Giulia Grande, 100 000 kr
  • Titel: Långvarig exponering för luftföroreningar och demens: utforskande av den biologiska grunden
 • Bárbara Avelar Pereira, 80 000 kr
  • Titel: Flerskiktad kognition som en tidig markör för Alzheimers sjukdom
 • Abigail Dove, 50 000 kr
  • Titel: Undersökning av förhållandet mellan kardiometabola sjukdomar, hjärnans struktur och kognitiv hälsa
 • Sakura Sakakibara, 50 000 kr
  • Titel: Långsiktiga banor och sekulära trender i användningen av komplex vård bland äldre vuxna med kognitiva störningar

Sju bidrag från Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne

 • Martina Valletta, 50 000 kr
  • Titel: Blood based biomarkers of brain pathology in the community: the influence of sociodemographics and somatic conditions
 • Babak Hooshmand, 30 000 kr
  • Titel: Vitamin B1 in relation to CSF biomarkers of Alzheimer’s disease and cognitive performance
 • Jonatan Gustavsson, 25 000 kr
  • Titel: Determinants of age-related brain iron accumulation and links to neurocognitive functions
 • Giorgi Beridze, 20 000 kr
  • Titel: Kidney function decline in old age – biomarker profile and associations with chronic disease accumulation
 • Abigail Dove, 10 000 kr
  • Project: Unraveling the relationship between cardiometabolic disease and cognitive and brain aging
 • Jie Guo, 10 000 kr
  • Titel: Mapping the trajectories of olfactory functioning before mild cognitive impairment and dementia
 • Sakura Sakakibara, 10 000 kr
  • Titel: Long-term Trajectories and Secular Trends in Complex Care Use among Older Adults with Cognitive Disorders: A Population-based Longitudinal Study

Fem bidrag från Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne

 • Susanna Gentili, 10 000 kr
  • Titel: Characterizing older adults’ risk profiles for multiple transitions across living, health and social care settings
 • Giulia Grande, 10 000 kr
  • Titel: Promoting cognitive health by exploring temporal trendsin cognitive trajectories among Swedish older adults
 • Mariam Kirvalidze, 10 000 kr
  • Titel: Older adults’ contribution to informal caregiving: temporal trends, profiles and adverse health consequences
 • Federico Triolo, 10 000 kr
  • Titel: Chronic disease burden and depression risk in late life: results from a population-based study
 • Xin Xia, 10 000 kr
  • Titel: Associations of orthostatic hypotension and frailty with dementia and mortality in older adults: a population-based cohort study