Publicerad: 2019-11-11 17:00 | Uppdaterad: 2019-11-12 10:19

Fler nyfödda med syrebrist kan ha nytta av hjärnskyddande behandling

newborn baby
Foto: iStock

Barn som får mild hjärnpåverkan efter syrebrist vid förlossningen får normalt inte kylbehandling för att minska risken för permanent hjärnskada. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och University College Cork att dessa barn har försämrad kognitiv förmåga vid två till tre års ålder. Barn med mild hjärnpåverkan bör därför inkluderas i framtida kliniska prövningar av hjärnskyddande behandling, menar forskarna. Studien publiceras i JAMA Pediatrics.

Syrebrist vid födseln resulterar i dödsfall eller funktionshinder hos över 1 miljon spädbarn globalt varje år. Syrebristen kan leda till så kallad hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE) som i sin tur kan resultera i permanent neurologisk skada eller cerebral pares. HIE hos barn klassificeras som mild, måttlig eller svår.

Kylbehandling kan minska skadan

Tillståndet kan behandlas med hypotermi, kylbehandling, inom de första sex timmarna efter födseln. Kylbehandling har visat sig minska risken för dödsfall och funktionshinder hos spädbarn med måttlig till svår HIE och har använts nästan uteslutande för dessa barn. De randomiserade kliniska prövningar av kylbehandling som gjorts hittills har inte inkluderat spädbarn med mild HIE på grund av att man bedömt deras prognos som god.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu i samarbete med forskare vid University College Cork i Irland gjort utvecklingsbedömning av 471 barn, varav 55 med mild HIE, som rekryterats till forskningsstudier i Cork och Stockholm mellan 2007 och 2015. Resultaten visar att barn som drabbats av mild HIE vid födseln har sämre resultat på kognitiva tester vid två till tre års ålder (mätt med Bayley Scales of Toddler and Infant Development 3:e upplagan) jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad.

Nya kliniska prövningar behövs

Resultaten belyser behovet av kliniska prövningar som inkluderar barn med mild HIE för att ta reda på om dessa barn kan ha nytta av kylbehandling efter förlossningen, menar forskarna.

Från Karolinska Institutet deltog forskaren Boubou Hallberg och doktoranden Mikael Finder vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Studien finansierades av Health Research Board i Irland, Science Foundation Ireland och Wellcome Trust.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från University College Cork.

Publikation

“Two-Year Neurodevelopmental Outcomes after Mild Hypoxic Ischaemic Encephalopathy in the Era of Therapeutic Hypothermia”. Mikael Finder, Geraldine B. Boylan, Deirdre Twomey, Caroline Ahearne, Deirdre M Murray, Boubou Hallberg. JAMA Pediatrics, online 11 november 2019, doi:10.1001/jamapediatrics.2019.4011.