Publicerad: 2016-07-14 09:53 | Uppdaterad: 2016-08-08 15:19

Fetmakirurgi ökar risken för depression och självskadebeteende

Gastric bypass används för att hjälpa svårt överviktiga patienter till viktnedgång. Men en studie från Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften Annals of Surgery, visar att de som tidigare har diagnosticerats med depression löper väsentligt högre risk att drabbas av allvarlig depression efter operationen.

Gastric bypass, eller fetmakirurgi, används över hela världen för att hjälpa svårt överviktiga patienter till viktnedgång, förbättring av följdsjukdomar som diabetes, och höjd livskvalitet. Men det har även diskuterats om det finns en risk för negativa psykiatriska effekter efter operationen.

Frekvens av vård

I den aktuella studien har forskarna studerat frekvensen av sjukhusvård för depression, självskador och självmord efter gastric bypass med hjälp av data från Patientregistret, Läkemedelsregistret och Dödsorsaksregistret.

Ylva Trolle Lagerros

- Resultatet visar att de som fått en depressionsdiagnos någon gång under de två åren som var före operation hade en 52 gånger högre risk för så allvarlig depression att de behövde läggas in inom psykiatrin, säger Ylva Trolle Lagerros, docent vid institutionen för medicin, Solna.
De som inte fått diagnosen depression, men hade hämtat ut minst ett recept på antidepressiva läkemedel, hade en åtta gånger högre risk för depression som krävde inläggning inom psykiatrin.

Patienter med självskadediagnos före sin operation hade 36 gånger ökad risk för upprepad självskada efter operation. Risken var högst i gruppen under 25 år och minskade med stigande ålder.

Bland kvinnor var självmordsrisken 4,5 gånger högre jämfört med svenska kvinnor i samma ålder.

För att genomföra studien studerade forskarna registerdata för alla som genomgick gastric bypass i Sverige 2008-2012, totalt 22539 personer. Medelåldern var 41,3 år och 75,3 procent var kvinnor. Antal patienter som fått diagnosen självskada eller depression, alternativt recept på antidepressiva läkemedel två år före operation, noterades.

Ökad medvetenhet

Därefter beräknades risken för sjukhusvård för depression eller självskada. För självmord jämfördes risken för opererade med den svenska befolkningen av samma kön och ålder, och man tittade på de två åren som följde efter operationen.

- Resultaten visar att man behöver ha ökad medvetenhet om de psykiatriska riskerna i den här patientgruppen. Det här är alarmerande siffror och därför bör de ha tillgång till extra psykiatriskt stöd efter sin operation. Men det vore fel att säga att den här patientgruppen helt ska utestängas från möjligheten att få kirurgi för sin fetma, säger Ylva Trolle Lagerros.

Publikation

Suicide, self-harm and depression after gastric bypass surgery: a nationwide cohort study
Ylva Trolle Lagerros, Lena Brandt, Jakob Hedberg, Magnus Sundbom och Robert Bodén.
Annals of Surgery, publicerad online 14 juni 2016 doi: 10.1097/SLA.0000000000001884