Publicerad: 2019-08-06 13:20 | Uppdaterad: 2019-09-30 11:09

Fetma försämrar återhämtningen efter stroke

Forskare vid Karolinska Institutet har visat att fetma försämrar den neurologiska återhämtningen efter stroke i en experimentell strokemodell i möss. Dessa fynd kan underlätta utvecklandet av nya rehabiliteringsstrategier för personer med fetma och diabetes.

Diabetes ökar risken för stroke och försämrar den neurologiska återhämtningen efter stroke. Sedan 2009 har den NeuroKardioMetabola gruppen vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset studerat detta område, inom brytpunkten mellan diabetes och neurovetenskap.

I den aktuella studien publicerad i Clinical Science, har doktor Hiranya Pintana och medförattare kunnat visa att 12 månader av högfettsdiet ledande till fetma, ger nedsatt återhämtning efter stroke.  De kunde samtidigt påvisa en koppling till nedsatt nybildning av nervceller och påverkan på en specifik undergrupp av nervceller, så kallade interneuroner. Dessa upptäckter kastar ljus över en potentiell mekanism bakom nedsatt återhämtning efter stroke vid diabetes/fetma och skulle kunna underlätta framtagandet av nya rehabiliteringsstrategier för dessa personer. 

Detta forskningsprojekt leddes av doktor Vladimer Darsalia samt docent Cesare Patrone.

Projektet är finansierat med medel från Vetenskapsrådet, STROKE Riksförbundet, O. E. och Edla Johanssons Stiftelse, the European Foundation for the Study of Diabetes, Hjärt-Lungfonden, Svensk Förening för Diabetologi, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Karolinska Institutet (Fonden för geriatriska sjukdomar och KI Stiftelser och Fonder), Stohnes Stiftelse, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor och ALF.

Publikation

Obesity-induced type 2 diabetes impairs neurological recovery after stroke in correlation with decreased neurogenesis and persistent atrophy of parvalbumin-positive interneurons
Hiranya Pintana, Grazyna Lietzau, Ingrid Lovise Augestad, Fausto Chiazza, Thomas Nyström, Cesare Patrone, Vladimer Darsalia
Clinical Science, 1 Juli 2019

Impact of obesity-induced type 2 diabetes on long-term outcomes following stroke
Vetenskaplig kommentar av Sonu Bhaskar
Clinical Science, 22 Juli 2019

Kontakt

Cesare Patrone Lektor/Klinisk Anställning