Publicerad: 2018-11-06 13:33 | Uppdaterad: 2018-11-06 14:06

Fem forskare vid MMK får dela på 19,2 miljoner kr från Vetenskapsrådet

Vid Vetenskapsrådets stora utlysning i medicin och hälsa 2018 så tilldelas fem forskare vid MMK forskningsbidrag om totalt 19,2 miljoner kronor.

Forskningslaboratorium vid MMK

  • Giedre Grigelioniene vid gruppen Sällsynta diagnoser får 2 400 000 kr under perioden 2019-2021 för forskningsprojekt "Medfödda skelettsjukdomar: identifiering av bakomliggande molekylära mekanismer och klinisk karakterisering".
  • Jenny Löfgren vid gruppen Kärlkirurgi får 6 000 000 kr i etableringsbidrag under perioden 2019-2022 för projektet "Global Kirurgi - Stockholm".
  • Outimaija Mäkitie vid gruppen Klinisk genetik får 4 800 000 kr under perioden 2019-2022 för forskningsprojektet "Genetiska orsaker och bakomliggande mekanismer i tidigt debuterande osteoporos".
  • Ann Nordgren vid gruppen Sällsynta diagnoser får 2 400 000 kr under perioden 2019-2021 för forskningsprojektet "Medfödda genetiska faktorers betydelse för barncancer".
  • Peter Wiklund vid gruppen Urologi får 3 600 000 kr under perioden 2019-2021 för forskningsprojektet "Behandling av prostatacancer: Optimering av cancerbehandling och minimering av biverkningar".