Publicerad: 2015-03-24 16:59 | Uppdaterad: 2022-01-14 16:55

Felaktig märkning av målarfärg en allergirisk

Vanliga inomhusmålarfärger innehåller höga halter av starkt allergiframkallande konserveringsmedel – något som sällan framgår av innehållsmärkning och säkerhetsdatablad. Det visar en ny studie av forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), som undersökt målarfärg i Sverige och fyra andra europeiska länder.

Carola Lidén, professor i yrkes- och miljömedicin, IMM Foto: Stefan Zimmerman

Innehållet i 71 vattenbaserade målarfärger – vit inomhusfärg och våtrumsfärg – från butikshyllor i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien har undersökts av forskare från de fem länderna. I fokus för undersökningen står de allergiframkallande konserveringsmedlen methylisothiazolinone (MI eller MIT), methylchloroisothiazolinone (MCI eller CMIT) och benzisothiazolinone (BIT).

Studien visar höga halter av framförallt MI och BIT, som kan orsaka allergi och eksem hos målare och konsumenter vid hudkontakt med färgen. Den som vistas i nymålade lokaler eller jobbar med att slipa målade väggytor kan också få hudbesvär genom luftburen exponering.

– Resultatet var överraskande på ett negativt sätt. Över 90 procent av färgerna innehöll både MI och BIT. Halterna var oftast för höga för att vara säkra ur allergisynpunkt, säger Carola Lidén, professor vid IMM, Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL och en av forskarna bakom studien.

Ofta felaktiga eller vilseledande

Dessutom visar studien att målare och privatkonsumenter inte kan lita på färgburkarnas märkning. Innehållsförteckningar och säkerhetsdatablad var nämligen ofta felaktiga eller vilseledande. Nära hälften av färgburkarna hade någon sorts miljömärkning, men inte heller det var en garant för att slippa allergiframkallande konserveringsmedel.

– Det innebär att det är mer eller mindre omöjligt för målare och konsumenter som är allergiska mot MI eller BIT att hitta färger som de kan använda, säger Carola Lidén.

Publikation

Methylisothiazolinone and benzisothiazolinone are widely used in paint: a multicentre study of paints from five European countries.
Schwensen J, Lundov M, Bossi R, Banerjee P, Giménez-Arnau E, Lepoittevin J, et al
Contact Derm. 2015 Mar;72(3):127-38