Publicerad: 2021-11-17 16:39 | Uppdaterad: 2021-11-18 10:25

Federico Iovino utsedd till "World Expert" av Expertscape

Porträtt på Federico Iovino, framför Aula Medica i Solna
Federico Iovino. Foto: Stefan Zimmerman

Federico Iovino, forskargruppsledare vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, har utsetts till "World Expert" inom området "Streptococcus pneumoniae” av Expertscape, en webbplats som objektivt rankar forskare och institutioner efter deras expertis inom mer än mer än 29,000 medicinska områden.

Grattis Federico. Kan du berätta lite mer om erkännandet?

– Att erkännas som "World Expert" är en särskilt anmärkningsvärd utmärkelse eftersom Expertscape använder data från National Institute of Health’s PubMed:s databas för att identifiera och objektivt rangordna läkare, forskare och institutioner som experter inom ett visst område. För att betraktas som expert av Expertscape, behöver du rankas bland de 1 procent bästa i världen inom ett medicinskt ämne eller forskningsområde, och för att erkännas som "World Expert", krävs att du är bland de 0,1 procent bästa i världen.

Världsexpert inom Streptococcus pneumoniae

– Sedan jag påbörjade mina doktorandstudier 2009, vid Universitetet i Groningen (Nederländerna), har min forskning fokuserat på infektioner i hjärnan orsakade av bakterien Streptococcus pneumoniae, den främsta orsaken till bakteriell hjärnhinneinflammation i världen.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar Streptococcus pneumoniae som ett stort folkhälsoproblem världen över, som orsakar en mängd invasiva infektionssjukdomar utöver hjärnhinneinflammation såsom lunginflammation, bakteriemi, öroninflammation.

– Min första forskningsstudie som försteförfattare publicerades 2013. Sedan dess har jag skrivit 23 artiklar eller studier, däribland 15 som försteförfattare. Expertscape:s PubMed-baserade algoritmer har rankat mig bland de 0,1 procent främsta forskare som skrivit om Streptococcus pneumoniae under de senaste tio åren, vilket innebär att jag erkänns som en av deras "World Experts".

Expertscape baserar sin ranking på vetenskapliga publikationer. Experter rangordnas efter kvaliteten och kvantiteten av sina publikationer, indexerade i National Institute of Healths PubMed-databas. Denna rankningsmetod identifierar experter som har olika bakgrunder.

Hur många experter utses inom kategorin?

– De 0,1 procent främsta forskarna inom kategorin "Streptococcus pneumoniae" utgörs av 66 forskare bland de totalt 23 503 i denna specifika kategori.

Vad betyder detta erkännande för dig personligen och för din forskning?

– Bland dessa 0,1 procent finns personer vars forskning lett till enastående genombrott inom områdena molekylärbiologi i Streptococcus pneumoniae och patogenes vid Streptococcus pneumoniae- infektioner. Att ens bli omnämnd bland de 0,1 procent, tillsammans med dessa framträdande namn är en stor ära för mig. Det är på sätt och vis ett kvitto på att den forskning jag bedrivit fram till nu har bidragit till viktig kunskap inom området. 

– Utmärkelsen tillkännagavs av Expertscape via Twitter och en plakett med etiketten "World Expert" i kategorin Streptococcus pneumoniae kommer så småningom per post.

I enlighet med World Pneumonia Day (12 november 2021), grattis till Dr. Federico Iovino vid Karolinska Institutet, erkänd som "World Expert" i kategorin "Streptococcus pneumoniae".

Expertscape, på Twitter

Vad händer framöver?

– Inom akademin är varje uppnådd milstolpe, varje prestation i huvudsak början på en ny väg som leder till nya studier, nya resultat och nya upptäckter som förhoppningsvis kommer att bidra till att förbättra livskvaliteten i vårt samhälle. För mig som forskare är detta ett av de absolut viktigaste målen.