Publicerad: 2024-06-17 10:53 | Uppdaterad: 2024-06-18 21:31

Fang Fang tilldelas Fernströms pris för särskilt lovande unga forskare

Fang Fang, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin i Solna, tilldelas priset för sina enastående insatser inom epidemiologi, som forskare inom neurodegenerativa sjukdomar, särskilt ALS.

Fang Fang. Foto taget av Ulf Sirborn
Fang Fang. Foto Ulf Sirborn

Professor Fang Fang är en framstående forskare, som har utmärkt sig inom epidemiologi, med över 250 publicerade artiklar och betydande bidrag till forskningen om neurodegenerativa sjukdomar, särskilt ALS. 

Fang Fang har också spelat en avgörande roll i att forma nästa generation forskare, med 35 doktorander och 17 postdoktorer under sin handledning. Hennes forskning och ledarskap gör henne till en värdig mottagare av Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

Priskommitténs motivering lyder: 

"Professor Fang Fang är både ambitiös och modig. Hon har i sitt arbete fokuserat på att initiera nya storskaliga studier och integrera banbrytande molekylärbiologi och datavetenskaplig teknologi med epidemiologi."

Pristagaren uppmärksammas vid höstens prisceremoni under Forskningens dag i Lund. 

Priset består av en prissumma och ett diplom. 
 

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels ett nationellt pris till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Prisutdelningarna utgör den festliga avslutningen av Forskningens dag i Lund. 

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K. Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse