Publicerad: 2022-11-02 16:32 | Uppdaterad: 2022-11-03 13:37

Ewa Ehrenborg blir ny vicerektor för utbildning

Från undervisning på kursnivå till strategiskt utbildningsarbete. Ewa Ehrenborg, professor i molekylär kardiovaskulär medicin, började undervisa redan innan hon hade tagit examen från läkarprogrammet. Nästa år tillträder hon som vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet.

Porträttbild på Ewa Ehrenborg ute i naturen
Ewa Ehrenborg tillträder som ny vicerektor för utbildning 2023 och efterträder Annika Östman Wernerson på posten. Foto: Privat

Ewa Ehrenborg, professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid institutionen för medicin, Solna, (MedS), tillträder sin nya post den 1 januari 2023. Hon blir ordförande i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tillika vicerektor för utbildning. Hon utsågs av rektor i början av oktober utifrån det rådgivande valet där röstberättigade lärare och forskare röstade på fyra nominerade slutkandidater. 

– För mig är detta jättestort. Att få det förtroendet av kollegor betyder enormt mycket, säger Ewa Ehrenborg.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området utbildning. Vicerektor för utbildning ska med andra ord leda det strategiska arbetet med att utveckla och skapa bästa möjliga förutsättningar inom utbildning. 

– Jag tror på att vi kan vidareutveckla det som är påbörjat och efter att ha suttit på en del olika positioner inom KI tror jag att jag kan bidra. Men alltid tillsammans med andra. Ensam är inte speciellt stark, säger Ewa Ehrenborg.

”Vi gör utbildningen tillsammans”

Ewa Ehrenborg studerade själv på läkarprogrammet på KI under 1980-talet och började forska redan under sina studier. Hon disputerade i klinisk genetik och efter en postdoc i Kanada kom hon tillbaka till KI och blev ansvarig för kursen molekylär medicin på det då nystartade biomedicinprogrammet. 

– Det var en fantastisk resa att vara med precis när en utbildning byggs upp. Man gör utbildningen tillsammans, lärare och studenter. Det har varit det absolut roligaste att jobba med biomedicin. Det var så samskapande. De bästa idéerna och hårdaste debatterna hade man med studenterna och vi kom ofta fram till bra lösningar som jag tror utvecklade programmet enormt. 

Att studenterna är med och påverkar menar hon är centralt och angeläget. Studenterna ser saker som lärare och ledning kanske inte gör. Då är det viktigt att studenter är en del av arbetet med att utveckla utbildningen och komma med lösningar.

–  Man kanske inte förstår alla gånger som student vilken roll som medspelare man kan ha i utvecklingen av utbildningen. 

Långt engagemang inom utbildning

Ewa Ehrenborgs utbildningsengagemang har sträckt sig från undervisning på kursnivå till strategiska uppdrag i kommittéer, råd och nämnder och hon har erhållit både biomedicinprogrammets och KI:s pedagogiska pris. Hon var med och byggde upp centrum för klinisk utbildning och har sedan 2018 arbetat på uppdrag från rektor med frågor som rör samverkan med Region Stockholm och verksamhetsintegrerat lärande.

– Jag tycker det är viktigt att aldrig tappa fotfästet. Om jag kan vill jag vara ute i verksamheterna och lyssna in. Sedan kommer jag nog inte ha tid eller ska vara ute, utan kommer får ta del av insikter och rapporter via andra men jag tror på nerslag här och var. 

Medägarskap och transparens 

Vicerektor för utbildning arbetar för hela KI, inte någon specifik institution eller ett program. För att kunna se helheten behövs enligt Ewa Ehrenborg medägarskap och transparens. 

– Jag tror på att lagbygga. Studenter, institutioner och handläggare – vi tillhör alla KI och då bidrar vi på olika sätt. Ibland bidrar man med det övergripande och ibland med detaljerna. Vi har behov av varandras kompetenser. 

När det kommer till studenternas lär- och studiemiljö nämner hon vikten av att lyfta frågorna på flera nivåer. 

– Man måste ta reda på hur det är. Därför blir det viktigt att våra studentrepresentanter på olika nivåer plockar upp diskussionen. Man måste ständigt ha de glasögonen på sig. Man måste veta vad som sker och om det finns någon systematik i det då kan man göra någonting åt det på min nivå, säger Ewa Ehrenborg. 

Utveckla samverkan 

Samverkan är något Ewa Ehrenborg vill jobba för framåt. Både samverkan mellan KI och regionen men också när det kommer till andra sektorer som Life Science. 

– Vi behöver tillgång till vårdens miljöer så att våra studenter har förutsättningar att bli kompetenta och skickliga medarbetare och då gäller det att vi har ett gott samarbete. 

En annan fråga som hon brinner extra för är kopplingen mellan forskning och utbildning. 

– Vi måste värna om att det hänger ihop. Annars kan vi inte ta vara på alla möjligheter som man får när man har läst på KI. Studenterna ska få förutsättningar att välja så att man inte fastnar i ett spår. Vi ska ge en bra grund för ett framtida yrkesliv. 

2022 ett supervalår på KI 

2022 har varit något av ett supervalår på KI. Flertalet akademiska val har ägt rum, inte minst valet till rektor för KI och valen till vicerektorer för fakultetsnämndens kommittéer. Nuvarande vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson föreslås av konsistoriet att från och med 1 mars 2023 bli KI:s nästa rektor och efterträder då Ole Petter Ottersen.
Vicerektorer, tillika ordföranden, för fakultetsnämndens kommittéer utsågs av rektor den 4 oktober: Ewa Ehrenborg till vicerektor för utbildning, Robert Harris som fortsätter som vicerektor för forskarutbildning och Martin Bergö som fortsätter som vicerektor för forskning. 

De nya vicerektorernas uppdrag startar den 1 januari 2023 och löper till och med den 31 december 2025.