Publicerad: 2024-02-13 13:13 | Uppdaterad: 2024-02-13 13:16

Eva Åhrén tilldelas medel från Riksbankens Jubileumsfond

Eva Åhrén
Eva Åhrén. Foto: Martin Stenmark.

Eva Åhrén, föreståndare för Hagströmer- biblioteket och verksamhetschef för Medicinens historia och kulturarv, har tilldelats ett projektanslag om fem miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget delas ut till stöd för att tillgängliggöra KI:s akademiska kulturarv för samverkan, forskning och utbildning.

Anslaget till Eva Åhrén och Medicinens historia och kulturarv på fem miljoner från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) kommer delvis att användas för digitalisering och att göra foton, föremål och dokument tillgängliga online. 

Two thistles, "Marien distel" and "Weiss weg distel" by artists Heinrich Fullmaurer, Veit Rudolph Speckle, Albrecht Meyer. Handfärgad woodcut, 1543.
Två tistlar, "Marien distel" och "Weiss weg distel" av konstnärerna Heinrich Fullmaurer, Veit Rudolph Speckle, Albrecht Meyer. Handkolorerat träsnitt, 1543. Från Hagströmerbibliotekets samlingar. Foto: Anna Lantz

– Alla kanske inte känner till det, men KI har en av Europas finaste medicin- och vetenskapshistoriska samlingar. Den omfattar unika böcker, manuskript och föremål från 1500-talet och framåt. KI har en rik kulturhistoria och ett rikt kulturarv, och de hänger ihop. Vi behöver samlingarna för att berätta om KI:s historia, och KI behöver ha tillgång till sin historia för att navigera i nutid och framtid, säger Eva Åhrén, verksamhetschef för Medicinens historia och kulturarv (MHK), som också leder forskarteamet Medicin- och vetenskapshistoria vid LIME, Karolinska Institutet, där medlen placeras. 

Satsningar för olika målgrupper

Eva Åhrén hoppas att anslaget kan leda till nya möjligheter för MHK att samverka internt och externt. 

– Vi är väldigt glada för detta. Det är hedrande att RJ uppmärksammar vårt arbete med KI:s akademiska kulturarv. Det är både ett erkännande av det arbete med att bevara och tillgängliggöra KI:s samlingar som vi redan utför och en viktig möjlighet för att nå ut ännu bredare till studenter, forskare och medarbetare vid KI och till omvärlden, säger Eva Åhrén.

Det är inte helt bestämt vad medlen ska användas till förutom digitalisering. 

– Det är en fördel med anslaget, att det är så öppet. Vi kommer att kunna skräddarsy olika satsningar så att de blir relevanta för olika grupper, säger Eva Åhrén.