Publicerad: 2020-02-18 15:21 | Uppdaterad: 2020-02-19 10:46

Ett steg närmare ett centrum för hållbar hälsa

Visit from Makerere University
Charles Ibingira, rektor för Makerere College of Health Sciences vid Makerere University och Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet med respektive delegation under arbetet med att utveckla ett centrum för hållbar hälsa. Foto: Stefan Zimmerman

I dagarna har en omfattande workshop genomförts för att komma närmare visionen om att skapa ett virtuellt centrum för hållbar hälsa. Tillsammans med Makerere University i Uganda driver Karolinska Institutet utvecklingen där fokus ligger på icke smittsamma sjukdomar och andra diagnoser med hög sjukdomsbörda.

Visit from Makerere University
Tobias Alfvén, forskare i global hälsa vid Karolinska institutet. Foto: Stefan Zimmerman.

För fem år sedan antogs Agenda 2030 17 huvudmål med fokus på förändring mot ett hållbart samhälle. Ett av målen handlar om hälsa och välbefinnande. Lärosäten har här en viktig roll eftersom utbildning, forskning, innovation och ledarskap kommer att vara avgörande för en hållbar utveckling i samhället.

Från ord till handling

Idén om ett virtuellt center för hållbar hälsa har successivt vuxit fram i de många diskussioner som pågått mellan Karolinska Institutet och Makerere University. Till grund ligger universitetens visioner som båda är i linje med Agenda 2030.

– För att Agenda 2030 ska få genomslag måste vi gå från ord till handling. Av den anledningen är ett av centrumets syften att identifiera användbara verktyg, utveckla dem och sprida dem så att de kan användas inom många olika områden, säger Tobias Alfvén som är forskare i global hälsa vid Karolinska Institutet och en av de drivande forskarna i projektet.

Integrera globala mål

Visit from Makerere University
Rhoda Wanyenze, professor och dekan vid School of Public Health, College of Health Sciences, Makerere University. Foto: Stefan Zimmerman.

Samarbetet mellan de två universiteten drivs utifrån ett ömsesidigt engagemang om idén att hållbar hälsa handlar om så mycket mer än sjukvård. Eftersom de globala målen är integrerade, kan inget mål nås utan att de andra målen också nås. Därför är det viktigt att hitta kopplingar och underlätta samarbeten, både inom hälso- och sjukvårdssektorn och mellan hälsosektorn och andra sektorer.

– Inom vårdsektorn finns en tendens att enbart fokusera på hälsofrågor, medan vi i detta projekt belyser hälsa i ett bredare och mer omfattande perspektiv, säger Dr. Rhoda Wanyenze, professor och dekan vid School of Public Health, College of Health Sciences, Makerere University.

Arbetet med centrumet har hittills skötts via mejl och videokonferenser, men nu har representanterna för första gången träffats i verkligheten i en två dagar lång workshop. Tobias Alfvén presenterade bland annat vad som har hänt sedan projektet påbörjades och vad som är kvar att göra. En nulägesanalys presenterades som beskriver till exempel tidigare, nuvarande och planerade aktiviteter inom området hållbar hälsa, både utifrån ett regionalt och ett globalt perspektiv. Även om det finns många pågående projekt pekar analysen på att det i dagsläget inte finns något annat projekt av just detta slag.

Morgondagens ledare

– Jag är mycket glad över att vara här i Sverige, säger Dr. Rhoda Wanyenze. Vi lär oss av varandra, utvecklar projektet tillsammans och driver det framåt. Det är också glädjande att vi involverar ungdomar i detta, eftersom de är morgondagens ledare.

För att centrumet ska kunna bli verklighet, krävs dock resurser. Under de två dagarna har arbetsgruppen fortsatt att utveckla konceptet runt ett virtuellt center och hur det kan fungera i praktiken. Gruppen har också sammanställt ansökningar för finansiering. Tanken är inte att skapa en stor och ny infrastruktur, utan ett virtuellt center där den största delen av arbetet görs på distans. Nya partnerskap och effektiva interventioner skapar möjligheter att uppnå hållbara hälsovinster, och också att förändra hur forskning och politik formuleras och bedrivs i framtiden.

– Centrumet för hållbar hälsa, med Agenda 2030 som utgångspunkt, kommer att ge oss en fantastisk möjlighet att påverka och bidra till en förbättrad hälsa för människor – både i Sverige och i världen i stort, avslutar Tobias Alfvén.